PRO Live: SQL-kielen perusteet

SQL-kieli on perustaito kaikille jotka käsittelevät työssään tietokannassa olevaa dataa. Toisessa osassa aiheina liitokset tauluken välillä, alikyselyt, tiedon päivittäminen ja näkymät (view). Videot sisältyvät PRO Skills -oppimisympäristöön, jossa kehität teknologiataitojasi itseopiskelun ja valmennuksen tehokkaalla yhdistelmällä 12kk ajan.

588,00 
+ alv./VAT

Kieli: Suomi

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

PRO Live: SQL-kielen perusteet

SQL-kielen perusteet, osa 1

Lähes kaikki operatiivisten järjestelmien data on talletettu relaatiotietokantoihin joita käsitellään SQL-kielellä. Mitä tahansa laskentaa, raportteja, ennustuksia tai muita tulosteita datasta haluaakaan tehdä, pitää osata SQL-kieli, koska se on ainoa tapa saada tarvittava tieto ulos tietokannasta.

Tässä Pro Live -jaksossa tutustutaan SQL-kielen perusteisiin ja opitaan kirjoittamaan tietokannasta tietoja hakevia kyselyjä. Kesto 90 min.

Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu relaatiotietokantojen käyttäjille, jotka hakevat tietokannoista dataa käsiteltäväksi.

Sisältö:
Yleistä
 • relaatiomalli
 • datan tallennusrakenteet
 • sql-kielen taustasta
 • yleiset periaatteet
Yksinkertaiset kyselyt
 • SELECT-lauseen rakenne
 • rajausehtojen määrittely
 • tulosjoukon lajittelu
 • tilastoivat kyselyt
 • joukkofunktiot
Puuttuvan tiedon käsittely
 • puuttuvan tiedon eri tyypit
 • puuttuvan tiedon kuvaustavat
 • NULL-määreen vaikutus komentoihin
Liitokset
  • perus- ja viiteavaimet
  • taulujen väliset liitokset

PRO Live: SQL-kielen perusteet, osa 2

Tässä Pro Live -jaksossa jatketaan siitä mihin jäätiin SQL-kielen perusteet -lähetyksessä. Taulujen väliset liitokset käsitellään tarkemmin, selvitetään mikä on alikysely sekä tietysti myös tiedon päivittäminen tietokantaan tulee tässä jaksossa esille. Kesto 90 min.

Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu relaatiotietokantojen käyttäjille, jotka hakevat tietokannoista dataa käsiteltäväksi.

Sisältö:
Taulujen liitokset ja unionit
 • perus- ja viiteavaimet
 • sisäliitoksen määrittely
 • ulkoliitokset
 • ristiliitos ja taulun sisäinen liitos
 • unioni, leikkaus ja erotus
Alikyselyt
 • sisäkkäiset kyselyrakenteet
 • korreloivat alikyselyt
 • totuusarvon tuottavat alikyselyt
 • johdetut taulut
 • alikyselyn ja liitoksen vertailu
Tietojen muokkauskomennot
 • rivien lisäys
 • rivien poisto
 • rivien päivitys
 • taulun tyhjennys
Näkymät
 • näkymän määrittely
 • näkymän käyttö kyselyissä
 • näkymän käyttö päivityksissä

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
588,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta myös tietokantojen ohjelmointikurssit ja SQL-kieli kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Framework/Coren, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin, Web Back-Endin, Azuren ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.