Projektihallinnan valmennus ICT-projektipäälliköille

Kuinka osaat toimia haastavassa ja alati muuttuvassa projektimaailmassa? Mitä sinun pitää tietää ja tehdä onnistuaksesi ICT-projekteissa?

Vaativuus
Arvostelut
2pvä
Kesto
1800,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 25.10.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

ICT-projektipäällikkö kuuluu yrityksen avainhenkilöihin

Tule mukaan oppimaan ICT-projektipäällikön vaativia osaamisalueita ja luo edellytykset projektisi onnistumiselle. Kurssin jälkeen ymmärrät tapaa toimia ICT-projekteissa ja kuinka saavuttaa tavoitteesi ammattimaisena ICT-projektipäällikkönä. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka aloittelevat projektipäällikköuraa, toimivat projektipäällikön vahvana tukena tai haluavat ymmärtää tarkemmin ICT-projektin toiminnasta. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä projektihallinnan perusteiden osaamista.

ICT-projektissa onnistuminen on monen tekijän summa. Kurssilla kirkastuu sekä teoria että käytäntö, joiden avulla pyritään saavuttamaan projektin tavoitteet ja onnistuminen. ICT-projektipäällikkö kuuluu organisaation arvostettuihin rooleihin. Haluat varmasti kuulua tähän kasvavaan joukkoon? Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaasti käytännön ohjeita teorian tueksi ICT-projektipäällikön haastavassa maailmassa.

Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

1. PÄIVÄ
Projektin piirteet ja määritelmä
 • Mikä on projekti?
 • Projektin piirteitä
 • Projektin onnistumisen mittaaminen
 • Projektin tulokset
 • Erilaisia projektityyppejä
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektiliiketoiminnan rakenteita
 • Projektisalkku
 • Projektitoimisto
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Ohjelman ja projektisalkun eroavaisuuksia
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
 • Teoriaosuus sisältää harjoituksia
Tyypilliset roolit projektissa
 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Roolit palvelussa
 • Hyvän projektipäällikön ominaisuudet
Vaatimusmäärittelyn ja hyväksymistestauksen merkitys
 • Vaatimusmäärittelyn haasteet
 • Mistä vaatimuksia tulee
 • Erilaiset sidosryhmät vaatimusten asettajina
 • Kuinka onnistut vaatimusmäärittelyssä
 • Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
 • Hyväksymistestaus ja sen kytkentä vaatimusmäärittelyyn
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektin käynnistäminen ja organisointi
 • Projektin asettamisesta sopimukseen
 • Projektiorganisaatio
 • Projektin sidosryhmät
 • Projektin käynnistyskokous
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Erilaiset vaihejakomallit
 • Vesiputousmalli
 • RUP
 • Ketterät menetelmät
 • Prototyyppimenetelmä
 • Prosessipohjaiset
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektin suunnittelu ja osittaminen
 • Projektisuunnitelman luonti ja tyypillinen rakenne
 • Hyvän projektisuunnitelman piirteitä
 • Projektin tehokas osittaminen
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
2. PÄIVÄ
Projektin aikataulutus
 • Projektin aikatauluttaminen ja työmäärien arviointi
 • Aikataulun laadinta
 • Tehtäväluettelo
 • Tehtävien suoritusjärjestys ja riippuvuus
 • Tehtävien työmäärät ja kestot
 • Gantt-kaavio
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Resurssien hallinta
 • Projektin resursointi
 • Resurssilaskenta
 • Resurssitasaus
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektin kustannushallinta
 • Projektin kustannushallinta
 • Projektin kustannusten arviointi
 • Projektibudjetti
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektin tilanteen seuranta
 • Projektin toimeenpano ja ohjaus
 • Projektin ohjausjärjestelmä
 • Projektin tilan ja edistymisen seuranta
Projektin muutoshallinta
 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten vaikutus resursseihin
 • Muutosten vaikutus käyttöönottoon
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Tehokas riskinhallinta
 • Päätöksenteon laajuus näkökulmana
 • Riskinhallinnan hyödyt
 • Tehokkaan riskinhallinta piirteitä
 • Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
 • Erilaisia riskinhallintatekniikoita ja menetelmiä
 • Riskien tehokas valvonta
 • Yksittäisen riskin hallitseminen
 • Riskien kustannuslaskentaa
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Laadunvarmistus osana projektin onnistumista
 • Laadun varmistus ja laadun seuranta
 • Laadunvarmistuksen tavoitteet
 • Tehokas katselmointikäytäntö
 • Laatujärjestelmä
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Projektin viestintä kansainvälisessä ympäristössä
 • Tehokkaan viestinnän piirteet
 • Eri kulttuurien huomioiminen viestinnässä
 • Tehokkaat kokouskäytännöt
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia
Hallittu projektin päättäminen
 • Hallittu projektin päättäminen ja siihen liittyvät dokumentit
 • Projektin takuuaika ja siihen liittyvät toimenpiteet
 • Projektiresurssien hyödyntäminen palveluissa

 

Avainsanat:

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
11
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

 • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation

Kouluttaja


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

 • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation