Projektihallinnan valmennus ICT-projektipäälliköille

Kuinka osaat toimia haastavassa ja alati muuttuvassa projektimaailmassa? Mitä sinun pitää tietää ja tehdä onnistuaksesi ICT-projekteissa?

Vaativuus
Arvostelut
2pvä
Kesto
1800,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 14.05.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

ICT-projektipäällikkö kuuluu yrityksen avainhenkilöihin

Tule mukaan oppimaan ICT-projektipäällikön vaativia osaamisalueita ja luo edellytykset projektisi onnistumiselle. Kurssin jälkeen ymmärrät tapaa toimia ICT-projekteissa ja kuinka saavuttaa tavoitteesi ammattimaisena ICT-projektipäällikkönä. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka aloittelevat projektipäällikköuraa, toimivat projektipäällikön vahvana tukena tai haluavat ymmärtää tarkemmin ICT-projektin toiminnasta. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä projektihallinnan perusteiden osaamista.

ICT-projektissa onnistuminen on monen tekijän summa. Kurssilla kirkastuu sekä teoria että käytäntö, joiden avulla pyritään saavuttamaan projektin tavoitteet ja onnistuminen. ICT-projektipäällikkö kuuluu organisaation arvostettuihin rooleihin. Haluat varmasti kuulua tähän kasvavaan joukkoon? Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaasti käytännön ohjeita teorian tueksi ICT-projektipäällikön haastavassa maailmassa.

Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

1. PÄIVÄ
Projektin piirteet ja määritelmä
Mikä on projekti?
Projektin piirteitä
Projektin onnistumisen mittaaminen
Projektin tulokset
Erilaisia projektityyppejä
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektiliiketoiminnan rakenteita
Projektisalkku
Projektitoimisto
Hankkeen ja ohjelman määritelmä
Ohjelman ja projektisalkun eroavaisuuksia
Aliprojektit
Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
Projektit palvelun elinkaaressa
Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
Teoriaosuus sisältää harjoituksia

Tyypilliset roolit projektissa
Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
Roolit projekteissa
Roolit palvelussa
Hyvän projektipäällikön ominaisuudet

Vaatimusmäärittelyn ja hyväksymistestauksen merkitys
Vaatimusmäärittelyn haasteet
Mistä vaatimuksia tulee
Erilaiset sidosryhmät vaatimusten asettajina
Kuinka onnistut vaatimusmäärittelyssä
Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
Hyväksymistestaus ja sen kytkentä vaatimusmäärittelyyn
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin käynnistäminen ja organisointi
Projektin asettamisesta sopimukseen
Projektiorganisaatio
Projektin sidosryhmät
Projektin käynnistyskokous
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Erilaiset vaihejakomallit
Vesiputousmalli
RUP
Ketterät menetelmät
Prototyyppimenetelmä
Prosessipohjaiset
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin suunnittelu ja osittaminen
Projektisuunnitelman luonti ja tyypillinen rakenne
Hyvän projektisuunnitelman piirteitä
Projektin tehokas osittaminen
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

2. PÄIVÄ
Projektin aikataulutus
Projektin aikatauluttaminen ja työmäärien arviointi
Aikataulun laadinta
Tehtäväluettelo
Tehtävien suoritusjärjestys ja riippuvuus
Tehtävien työmäärät ja kestot
Gantt-kaavio
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Resurssien hallinta
Projektin resursointi
Resurssilaskenta
Resurssitasaus
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin kustannushallinta
Projektin kustannushallinta
Projektin kustannusten arviointi
Projektibudjetti
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin tilanteen seuranta
Projektin toimeenpano ja ohjaus
Projektin ohjausjärjestelmä
Projektin tilan ja edistymisen seuranta

Projektin muutoshallinta
Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
Muutosten vaikutus resursseihin
Muutosten vaikutus käyttöönottoon
Muutosten proaktiivinen hallinta
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Tehokas riskinhallinta
Päätöksenteon laajuus näkökulmana
Riskinhallinnan hyödyt
Tehokkaan riskinhallinta piirteitä
Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
Erilaisia riskinhallintatekniikoita ja menetelmiä
Riskien tehokas valvonta
Yksittäisen riskin hallitseminen
Riskien kustannuslaskentaa
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Laadunvarmistus osana projektin onnistumista
Laadun varmistus ja laadun seuranta
Laadunvarmistuksen tavoitteet
Tehokas katselmointikäytäntö
Laatujärjestelmä
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin viestintä kansainvälisessä ympäristössä
Tehokkaan viestinnän piirteet
Eri kulttuurien huomioiminen viestinnässä
Tehokkaat kokouskäytännöt
Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Hallittu projektin päättäminen
Hallittu projektin päättäminen ja siihen liittyvät dokumentit
Projektin takuuaika ja siihen liittyvät toimenpiteet
Projektiresurssien hyödyntäminen palveluissa

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
15
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

  • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation

Kouluttaja


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

  • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation