Projektista palveluun

Tiedätkö mitkä asiat parantavat palvelujesi aloittamisen onnistumista projektin jälkeen? Tiedätkö mitä odotuksia palvelutoiminnalla on projektilta, entä mitä projekti odottaa palvelutoiminnalta?

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus laajentaa käsitystäsi projekti- ja palvelutoiminnasta. Nosta osaamisesi uudelle tasolle ja tule mukaan oppimaan kriittisiä projekti- ja palvelupuolen osaamisalueita. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.
Henkilöt, jotka toimivat projekteissa/palveluissa, vastaavat niiden kehittämisestä, tekevät projekti-/palvelutoimitukseen liittyviä sopimuksia tai vastaavat projekteista/palveluista.

Onnistunut siirto projektista palveluun varmistaa asiakastyytyväisyyden!
Asiakaslähtöinen projekti- ja palveluajattelu toimii hyvän asiakassuhteen kulmakivenä. On tiedettävä ne asiat, joilla mahdollistetaan asiakkaan tyytyväisyys projektin ja palvelun laatuun.

Haluat varmasti kuulua siihen ryhmään, joka osaltaan mahdollistaa yrityksen projekti- ja palvelutoiminnan onnistumisen.
Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.
 
ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
 
 

Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja selkeän kuvan tämän haastavan ympäristön onnistumisen edellytyksistä.

Esitiedot: Valmennus edellyttää projektin- ja palvelunhallinnan teorian tuntemusta.

1. PÄIVÄ
Johdanto projekteihin ja palveluihin
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin elinkaaren vaiheet
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
 • Projektin ja palvelun yhtäläisyydet ja eroavaisuudet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Tyypilliset roolit projektissa ja palvelussa
 • Tyypillinen projekti ja palveluorganisaatio
 • Vaadittavat osaamisalueet
 • Roolit projekteissa
 • Roolit palvelussa
 • Hyvän projekti- ja palvelupäällikön ominaisuudet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Palveluun kytkeytyvät projektit
 • Palvelun aikaiset tyypilliset kokoukset
 • Palvelunsuunnittelusta projekteihin
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Palvelun huomioiminen projektin elinkaaren aikana
 • Palvelun vastuut projektissa
 • Organisointi
 • Vaatimusmäärittely
 • Käynnistyskokous
 • Testaus
 • Käyttöönotto
 • Tyypilliset kokoukset
 • Projektin muutosten vaikutukset
 • Projektin päättäminen
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Riskinhallinta
 • Riskinhallinnan merkitys
 • Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
 • Riskianalyysi
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Viestintä ja kokouskäytännöt
 • Viestinnän merkitys organisaation ryhmille
 • Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
 • Tehokas kokouskäytäntö
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen
2. PÄIVÄ
Muutosten hallinta
 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Muutokset ja muutosvastarinta
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Onnistu projekteissa ja palveluissa
 • Haasteellisuus lisääntynyt
 • Tyypillisiä haasteita
 • Miksi projektit ja palvelut epäonnistuvat?
 • Onnistu projekteissa ja palveluissa, vinkkejä onnistumisiin
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Vaativat neuvottelutilanteet
 • Neuvottele oikein
Työpaja – haastavat neuvottelutilanteet
 • Työpajassa harjoitellaan projektin- ja palvelun elinkaaren aikana syntyviä tyypillisiä neuvottelutilanteita.
 • Neuvottelun kohteena on mm. IT-toimitusprojekti, johon kytkeytyy kansainvälisen jatkuvan palvelun tukiorganisaatio
 • Sopimusneuvottelun osapuolina ovat asiakas ja toimittaja, joilla molemmilla on omat tavoitteensa neuvottelun suhteen
 • Harjoituksessa kurssilaiset pääsevät osallistumaan kummankin osapuolen rooleihin
 • Harjoituksen lopussa purku ja keskustelua
Työpaja – projektista palveluun
 • Työpajassa tarkastellaan projektin- ja palvelun elinkaaren aikana syntyviä tyypillisiä haasteita ja mahdollisia ratkaisuideoita.
Yleisimmät viitekehykset ja sertifioinnit
 • PRINCE2®
 • MSP
 • PMBOK ja PMI
 • IPMA
 • PMP
 • ITIL®

 

 

Avainsanat: , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation