Projektityön perusteet projektitiimin jäsenelle

Oletko miettinyt koskaan, kuinka moni nykyään osallistuu projekteihin, tai onko jotain tahoa tai toimialaa joka ei osallistuisi. Nykyään lähes kaikki tarvitsevat projektityöhön liittyvää osaamista onnistuakseen omassa työssään ja tukeakseen laajempien asioiden onnistumista.

Vaativuus
Arvostelut
900,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Osaava projektityön ammattilainen on arvostettu projektiryhmän jäsen!

Nyt sinulla on mahdollisuus saada projektityöhön liittyvää valmennusta tavoitteittesi tukemiseen. Tule mukaan oppimaan hyödyllisiä projektityön perustietoja ja -taitoja, joita tarvitaan enenevässä määrin tämän päivän töissä. Valmennuksessa keskitytään kokeneen Sovelton projektiammattilaisen johdolla projektityön perustietoihin ja käytännön soveltamiseen kurssilla tapahtuvien harjoitusten avulla.

 

Kurssi on suunnattu projektiryhmän jäsenille, jotka osallistuvat projekteihin ja tarvitsevat projektityön perustietoja.

Tärkein tekijä projektin onnistumiselle on osaava projektiryhmän jäsen, joka tuntee projektityön perusteet. Haluat olla niitä henkilöitä, joiden projektityön osaamiseen projektipäällikkö voi luottaa. Tämän kurssin jälkeen sinä kuulut heihin. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja rautaisen annoksen itseluottamusta.

Esitiedot: Valmennus ei edellytä projektityöhön liittyviä esitietoja.

Koulutuksen tarkempi sisältö

Johdanto projekteihin
 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin elinkaaren vaiheet
 • Projektin piirteitä
 • Projektin tuloskolmio
 • Vesiputousmalli
 • Projektityypit
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Eri tarkastelukohteet
 • Projektisalkun määritelmä
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen
Projektin organisointi ja sidosryhmät
 • Projektiorganisaatio
 • Projektin resurssointi
 • Projektin sidosryhmät
 • Linjaorganisaatio
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen
Tyypilliset roolit projektissa
 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Hyvän projektihenkilön ominaisuudet
 • Käytöspätevyydet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Projektin viestintä ja kokouskäytännöt
 • Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
 • Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
 • Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
 • Tehokas kokouskäytäntö
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen
Projektin riskinhallinta
 • Riskinhallinnan merkitys
 • Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
 • Riskianalyysi
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Projektien haasteellisuus
 • Haasteellisuus lisääntynyt projekteissa
 • Tyypillisiä haasteita projektin elinkaaren aikana
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Muutosten vaikutukset projekteissa
 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Muutosvastarinta ja sen käsittely
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset
 • PRINCE2®
 • MSP
 • PMBOK ja PMI
 • IPMA
 • PMP
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. 
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.

 

Avainsanat: ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
900,00  + alv./VAT