Projektityön perusteet projektitiimin jäsenelle

Oletko miettinyt koskaan, kuinka moni nykyään osallistuu projekteihin, tai onko jotain tahoa tai toimialaa joka ei osallistuisi. Nykyään lähes kaikki tarvitsevat projektityöhön liittyvää osaamista onnistuakseen omassa työssään ja tukeakseen laajempien asioiden onnistumista.

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Osaava projektityön ammattilainen on arvostettu projektiryhmän jäsen!

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokainen tiimin jänen osaava projektiryhmän jäsen tuntee projektityön perusteet. Nyt sinulla on mahdollisuus saada projektityöhön liittyvää valmennusta tavoitteittesi tukemiseen. Tule mukaan oppimaan hyödyllisiä projektityön perustietoja ja -taitoja, joita tarvitaan tämän päivän työssä. Valmennuksessa keskitytään kokeneen Sovelton projektiammattilaisen johdolla projektityön perustietoihin ja käytäntöihin.

Kurssi on suunnattu projektiryhmän jäsenille, jotka osallistuvat projekteihin ja tarvitsevat projektityön perustietoja.

Esitiedot: Valmennus ei edellytä projektityöhön liittyviä esitietoja.

Koulutuksen tarkempi sisältö

Johdanto projekteihin
 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin elinkaaren vaiheet
 • Projektin tuloskolmio
 • Projektityypit
Eri tarkastelukohteet
 • Projektisalkun määritelmä
 • Hankkeen / ohjelman määritelmä
 • Projektit ja aliprojektit
Projektin organisointi ja sidosryhmät
 • Projektiorganisaatio
 • Projektin resurssointi
 • Projektin sidosryhmät
 • Linjaorganisaation rooli
Tyypilliset roolit projektissa
 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Roolien ja vastuiden suunnitelma
Projektin viestintä ja kokouskäytännöt
 • Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
 • Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
 • Tehokas kokouskäytäntö
Projektin riskinhallinta
 • Riskinhallinnan merkitys
 • Riskianalyysi
Muutosten vaikutukset projekteissa
 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Muutosvastarinta ja sen käsittely
Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset
 • Katsaus tämänhetkiseen sertifiointikarttaan

 

Avainsanat: ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Ari Tanninen

 • ari.tanninen@sovelto.fi