Riskien hallinta ja varautuminen

Oletko miettinyt koskaan, kuinka riskejä pitäisi tehokkaasti hallinnoida, ja millaisia tekniikoita sekä viitekehyksiä on olemassa riskinhallinnan alueella.

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Nyt sinulla on mahdollisuus tähän. Tule mukaan oppimaan hyödyllisiä riskinhallinnan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan enenevässä määrin tämän päivän työnteossa kaikissa organisaatiotasoissa. Valmennuksessa keskitytään kokeneen Sovelton kouluttajan johdolla riskinhallinnan perustietoihin ja käytännön soveltamiseen kurssilla tapahtuvien harjoitusten avulla.

Henkilöt, jotka tarvitsevat riskinhallinnan perustietoja sekä haluavat laajentaa sen ymmärtämistä tietoliikenteen, projekti -ja palvelunhallinnan alueelle.

Riskinhallinnan osaaja on arvostettu työntekijä

Tavoitteissa onnistuminen on monesta tekijästä riippuvainen. Tärkein tekijä ovat osaavat henkilöt, jotka tuntevat riskinhallinnan perusteet.

Tämän kurssin jälkeen sinä kuulut heihin. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaan annoksen itseluottamusta riskienhallintaan.

Ilmoittaudu seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

Esitiedot: Valmennus ei edellytä esitietoja.

1. PÄIVÄ
Johdanto riskinhallintaan
 • Mikä on riski?
 • Mitä on riskinhallinta?
 • Tehokas riskinhallinta
 • Riskinhallinnan hyödyt
 • Päätöksenteon laajuus näkökulmana
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Riskinhallintaprosessin elementit
 • Tunnistaminen
 • Arviointi
 • Hallinta
 • Valvonta
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Riskinhallinnan dokumentit
Projektit ja palvelut riskinhallinnan ympäristönä
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Projektin määritelmä
 • Projektin elinkaaren vaiheet
 • Projektin tuloskolmio
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
 • Projektin ja palvelun yhtäläisyydet ja eroavaisuudet
 • Projektityypit
Onnistu projekteissa ja palveluissa
 • Haasteellisuus lisääntynyt
 • Tyypillisiä haasteita
 • Miksi projektit ja palvelut epäonnistuvat?
 • Onnistu projekteissa ja palveluissa, vinkkejä onnistumisiin
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen
Riskinhallinta projekteissa ja palveluissa
 • Riskinhallinnan merkitys projekteissa ja palveluissa
 • Jatkuvuussuunnittelu
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia
Erilaiset riskinhallintatekniikat/menetelmät
 • PESTLE-analyysi
 • SWOT-analyysi
 • Summary Risk Profile
 • Probability Tree
 • Riskin ositusrakenne
 • Monte Carlo simuaatio
 • Kalanruotokaavio
 • Business Impact Analysis
Yleisimmät riskinhallinnan viitekehykset
 • M_o_R
 • Risk IT
 • ISO31000
 • COSO
 • Enterprise Risk Management
Tietoliikenne ja riskit
 • Tietoteknisten uhkien tunnistaminen
 • Tyypillisiä tietoliikenneuhkia
 • Uhkatilanteisiin varautuminen
 • Keskeiset tietoturvallisuuden uhat
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

 

Avainsanat: , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

 • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation