SharePoint-leiri

Haluatko osata SharePointin kokonaisvaltaisesti? Nyt sinulla on mahdollisuus saada kaikki tarvittava tieto yhdessä viikossa!

Vaativuus
Arvostelut
5pvä
Kesto
3250,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 31.12.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

SharePoint haltuun viikossa

Leirille osallistunut omaa hyvän yleiskuvan SharePointin tarjoamista mahdollisuuksista, kuinka ominaisuudet otetaan käyttöön organisaation tietotyön välineiksi ja miten niitä hallitaan. Tekninen arkkitehtuuri, asennus ja konfiguraatio tulevat osallistujalle käsitteinä tutuiksi siinä missä käytännön tasolla opit sivustojen luontiin ja ylläpitoon liittyviä toimia, hallitset sisällön tuotannon ja julkaisemisen toimenpiteet. Lisäksi opit perusteet Business Intelligencestä, hakutoimintojen hallinnasta sekä ulkoisista järjestelmistä tuotavan tiedon integroinnille. Monia muitakin merkittäviä asioita opetellaan käytännön harjoitusten kautta kuten käyttäjien oikeuksien hallintaa ja yhteisöllisten palveluiden käyttöönottoa. Oman konesalin SharePointin ja pilvipalvelun SharePoint Onlinen erot tulevat myös tutuiksi leirillä. Lisäksi pääset verkostoitumaan muiden saman henkisten ihmisten kanssa!

Leiri soveltuu kaikille niille, joiden pitää saada laaja-alainen näkemys Microsoftin SharePoint –tuotteiden käytöstä ja mahdollisuuksista, olivatpa he sitten IT-asiantuntijoita, viestinnän ammattilaisia, projektipäälliköitä tai muita ammatillisesti SharePointista kiinnostuneita toimijoita.

SharePoint on järjestelmänä laaja ja monipuolinen. Siitä luonnollisesti seuraa, että SharePointin hallinnan ja käytön osaaminen edellyttää opettelua. SharePoint on saavuttanut monissa organisaatioissa liiketoimintakriittisen järjestelmän statuksen. Sen vuoksi hallinnasta ja ylläpidosta vastaavien henkilöiden on syytä olla tehtäviensä tasalla.

Jari Kotola kertoo taustat SharePoint Leiristä – katso video.

Leiri on perustettu juuri tästä SharePointin runsaudesta johtuen, jotta osallistuja saisi hyvän ja jäsentyneen kuvan SharePoint –tuotteista. SharePointin ominaisuuksia käsitellään omina osakokonaisuuksina eri kursseilla, mutta osallistumalle leirille osakokonaisuuksien väliset yhteydet ja sidosteisuudet tulevat myös tutuiksi!

 

Leirin ohjaajana toimii Jari Kotola, joka on pitkän linjan SharePoint-asiantuntija ja tehnyt vakavasti otettavaa SharePoint-konsultointia jo vuodesta 2003. Hän on kouluttanut ja konsultoinut yksityissektorin, julkishallinnon ja järjestömaailman käyttäjiä, järjestelmäasiantuntijoita, sisällöntuottajia ja sovelluskehittäjiä SharePoint-osaajiksi.

Tarkista seuraavan leirin ajankohta ja ilmoittaudu, koska leirejä pidetään vain pari kertaa vuodessa. Sovelton luokassa pääset perustamaan ja rakentamaan oman palvelinfarmin oppien samalla käytännön harjoitteiden kanssa oikeaa työskentelyä SharePointin kanssa. Tiesitkö, että SharePoint –leirejä on pidetty myös asiakaskohtaisesti? Ota yhteyttä Sovelton myyntipalveluun oman leirin toteuttamisesta!

 

Esitiedot: Ei erityisiä esitietovaatimuksia, mutta toimistosovellusten ja selaimen käyttötaidoista on hyötyä.

Materiaali: Kurssilla käytetään Sovelton tuottamaa suomenkielistä kurssimateriaalia.

 

1. PÄIVÄ

SharePoint 2013 yleiskatsaus
 • SharePoint -tuotteet ja käyttötarkoitus
 • Yleissilmäys ominaisuusalueisiin
 • Paikallisen konesaliratkaisun ja pilvipalvelun (Office 365) keskeisimmät erot
 • Järjestelmän rakenteen yleiskuva
Käyttöliittymän ymmärtäminen
 • Sivuston käyttöliittymä, selailu, navigaatio
 • Käyttäjän palvelut, oma profiili, oma sivusto, omat asetukset
 • Hallintakäyttöliittymä, keskitetty hallinta, Office 365 Admin Center
Tekninen käyttöönotto
 • Palvelininfrastruktuurin perusteet
 • Järjestelmävaatimukset
 • Katsaus asennukseen
 • Configuration Wizardin käyttäminen
 • Office 365 palvelun tilaaminen
SharePointin keskitetty hallinta (Central Admin)
 • Keskitetyn hallinnan toiminnot
 • Palveluiden käyttäjätilit, hallitut käyttäjätilit, farmin järjestelmänvalvojat
 • Palvelinten palvelut, Service Applications
 • Keskeisimmät asetukset
 • Hallinta PowerShell scripteillä
Web-sovelluksen (Web Application) hallinta
 • Web-sovelluksen perustaminen
 • Web-sovelluksen asetukset
 • Web-sovelluksen ominaisuudet (Features), ominaisuuksien aktivointi
Service Applications
 • Service Applicationeiden toimintaperiaate
 • Valmiit Service Applicationit, käyttö ja asetukset
 • Uusien Service Applicationeiden perustaminen
Sivustokokoelmat (Site Collections)
 • Sivustokokoelmien periaatteet
 • Sivustokokoelman luonti ja keskeisimmät asetukset
 • Sivustokokoelmien mallit
 • Sivustokokoelmien käyttöoikeuksien hallinta
 • Sivustokokoelmien luonti itsepalveluna

2. PÄIVÄ

Sivustot
 • Alisivustojen luominen sivustokokoelmaan
 • Sivustot työryhmiä varten
 • Sivuston asetukset, sivuston ominaisuudet (Features), ominaisuuksien aktivointi
 • Sivuston rakenteen ja navigaation hallinta
 • Perustyylisivut ja teemat
 • Työryhmäsivuston sisällön muokkaaminen
 • Navigaation hallinta
Oma Sivusto (SkyDrive Pro)
 • Oman Sivuston perustaminen, sisältöjen käyttäminen ja jakaminen
 • Profiloidut palvelut, oma profiilisivu ja henkilökohtainen sivusto
 • Oman Sivuston hallinta, asetukset
 • Office On Demand
 • Omat tehtävät, sovellukset (Apps) ja blogi
Oma profiili
 • Profiilin tietojen tarkastelu ja päivittäminen
 • Profiiliominaisuudet, profiilin näkyvyys
Käyttäjäprofiilit
 • User Profile Service Applicationin käyttäminen
 • Käyttäjäprofiilien ymmärtäminen
 • Profiilien ominaisuudet, ominaisuuksien tarkastelu ja mukauttaminen
 • Henkilöhaut ja käyttäjäryhmämääritykset (Audiences)
 • Sivustojen linkittäminen käyttäjälle
Käyttäjät ja käyttöoikeudet
 • Käyttäjien ja käyttöoikeustasojen hallinta
 • Käyttöoikeuksien määrittäminen
 • Sivustojen, kirjaston, kansion ja kohteen käyttöoikeudet
 • Oikeuksien periyttäminen ja yksilölliset oikeudet
 • Jakaminen ja oikeudet

3. PÄIVÄ

Sovellukset (Apps)
 • SharePointin vakiosovellukset
 • Kirjastojen ja luetteloiden ymmärtäminen
 • Kirjastojen ja luetteloiden mallit, omat mallit
 • Managed Metadata Service, termien hallinta, termijoukot, termit ja synonyymit
Asiakirjakirjastot
 • Kirjaston perustaminen, keskeisimmät asetukset
 • Versiohistoria, luonnosten käsittely
 • Versioiden vertailu, Officen tiedostojen versioiden vertailu sovelluksessa
 • Uloskuittaaminen ja sisäänkuittaaminen, kommentointi
 • Asiakirjakirjaston sisällön hyväksyntä
 • Asiakirjojen lähettäminen, kopiot, kopioiden hallinta
 • Tiedostojen tallentaminen ja lataaminen asiakirjakirjastoon
 • Offline-käyttö Outlookilla ja synkronointi paikalliseksi
 • RSS-syötteet, ilmoitukset ja seuraaminen (Follow)
 • Office Web Apps
Työnkulku
 • Työnkulkumallit ja niiden mukauttaminen
 • Työnkulun käynnistäminen asiakirjalle
 • Tehtävät ja niiden käsittely
 • Työnkulun seuranta, raportit
Asiakirjakirjaston hallinta
 • Asetukset
 • Asiakirjojen metatiedot, sivustosarakkeet
 • Sivuston sisältölajit (Site Content Types)
 • Tallentaminen malliksi
Kuvakirjastot
 • Perustaminen, asetukset, käyttäminen
Lomakekirjastot
 • Perustaminen
 • Lomakemallit, sivuston sisältölajit
 • Lomaketiedon käsittely
 • Selainkäyttöiset lomakkeet
 • Lomakkeen upottaminen sivun osaksi
Muut luettelot
 • Luetteloiden perustaminen
 • Sarakkeet ja näkymät
 • Luettelotiedon käsittely, tiedon tuonti ja vienti, linkitykset
 • Luettelon lomakkeen mukauttaminen

4. PÄIVÄ

Sovellukset (Apps) Storesta
 • SharePoint Storen ymmärtäminen
 • Sovellusten selailu ja hankinta storesta
 • Sovelluksen lisääminen sivustoon
 • Sovelluksiin liittyvät käyttöoikeudet
Web-osien käyttäminen
 • Web-osan toimintaperiaatteen ymmärtäminen
 • Katsaus erilaisiin web-osiin, ulkopuolisten toimittajien web-osien käyttäminen
 • Web-osien asettaminen sivuun, keskeisimmät asetukset
 • Web-osien valikoimat, luetteloiden ja kirjastojen web-osat
Web-sisällön hallinta
 • Julkaisusivuston ja työryhmäsivuston erot
 • Sivustokokoelma, sivusto, sivu
 • Sisältörakenteiden hyödyntäminen julkaisutoiminnoissa
Tehokas sisällön jakelu
 • Hakuun perustuva sisällön esittäminen
 • Result Sourcen perustaminen
 • Content Query web-osan (CQWP) ja Content Search web-osan käyttäminen (CSWP)
 • Sivustojen välinen julkaiseminen (Cross-Site Publishing)
Sivujen sisällön tuottaminen
 • Sivujen luonti, mukauttaminen, asetukset
 • Paikkamerkit ja Web-osat (Web Parts)
 • Sivustomallit, perustyylisivut, sivun asettelut
 • Kuvien käyttäminen
 • Sivustoon lisättävän sisällön käsittely (Kuvat, Liitteet, Linkit)
 • Sivujen julkaisu ja julkaisukäytännöt (Policy)
 • Erilaisten päätelaitteiden huomioiminen sisällön tuottamisessa, Device Channels
Ulkoasun hallinta
 • Teemat
 • Perustyylisivu (Master Page)
 • Sivun asettelut (Page Layouts)
 • Design Packagen käyttäminen

5. PÄIVÄ

Etsintä
 • Hakujen suorittaminen, erikoishaku
 • Sisältölähteet, etsintäalueet ja avainsanat
 • Indeksoitavat tiedostot, indeksoinnin ajastaminen
 • Metatietojen indeksointi ja hallinta
 • Hakutulosten hallinta
 • Hakusivun mukauttaminen
Access Services
 • Työryhmän tietokannan käyttäminen työasemissa ja selaimella
 • Access Servicen käyttäminen
Visio Graphic Service
 • Vision piirustusten julkaiseminen ja tarkastelu selaimella
Näkemys tietoon (Insights, Business Intelligence)
 • Excel –työkirjojen julkaiseminen Excel Services –palvelulla
 • KPI-mittarit, kaavioiden visualisointi
 • Raportointi SharePointin avulla
 • BCS (Business Connectivity Services)
 • PowerPivotin ja PowerView:n perusteet
 • Johdatus PerformancePoint Serviceen
Katsaus SharePoint Designer 2013:n käytöstä
 • Sivustojen luonti ja asetukset
 • Sisältörakenteiden luonti
 • Työnkulkujen rakentaminen
 • Ulkoisten tietolähteiden määrittely
 • Ulkoiset sisältölajit, luominen ja käyttäminen

 

Avainsanat:

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
useita
3250,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Jari Kotola

Jari Kotola

Jari Kotola on kouluttanut tietotekniikan hyödyntäjiä vuodesta 1995. Microsoft Officen ohjelmat Wordista ja Excelistä aina Visioon ja InfoPathiin kuuluvat hänen osaamisalueisiinsa. Vuodesta 2003 lähtien hän on käyttänyt suurimman osan ajastaan Microsoftin SharePoint -tuotteisiin liittyvissä koulutuksissa ja konsultaatioissa. Asiakkaina ovat olleet erilaiset yksityis- ja julkishallinnon organisaatioiden pääkäyttäjät, sisällöntuottajat ja käyttäjät.

Microsoft Certified Trainer (MCT), MCTS, MCITP, senior-konsultti. Koulutusalueina Microsoft SharePoint -tuotteet, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office Visio, Microsoft Office Lync, Microsoft Office -tuotteet. Erityisosaamisalueena Microsoft SharePoint Server ja Microsoft Office 365.

Kouluttaja


Petteri Sjöholm

Petteri Sjöholm

Petterillä on yli kymmenen vuoden kokemus kouluttajana ja konsulttina Microsoftin SharePointista ja Office-sovelluksista. Petteri on toiminut lukuisissa SharePoint-käyttöönotoissa asiantuntijana sekä kouluttanut käyttäjiä erilaisiin rooleihin aina sisällöntuottajista administraattoreihin. SharePointissa erikoisosaamisalueet ovat dokumentinhallinta ja Business Intelligence -ratkaisut. Viime aikoina Petteri on kouluttanut SharePointin lisäksi paljon Microsoftin self-service BI -tuotteita, mm. Excelistä löytyvää PowerPivotia.
Microsoft Certified Trainer (MCT), MCITP, MCTS, MCAS Instructor, Microsoft Office Specialist Master Instructor, konsultti. Koulutusalueena mm. Microsoft Office -tuotteet ja SharePoint. Erityisosaamisalueena SharePoint ja Microsoft Excel.
Positiivinen ajattelu parantaa oman onnistumisen todennäköisyyttä, mutta positiivinen ulkoinen asenne parantaa muidenkin onnistumisen todennäköisyyttä.