Sovelton Business Coaching

Coachingista on hyötyä monissa työelämätilanteissa. Yksilöcoachingissa coachattava saa tukea jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Mikään muutos ei synny ilman oppimista. Voimavarat voivat joskus olla – tai tuntua olevan – kateissa. Keskustelut ovat ratkaisukeskeisiä, tavoitteellisia sekä positiviisia ja auttavat coachattavaa näkemään käsiteltävät asiat uudelta näkökulmalta, mahdollisuuksina.

2400,00 
+ alv./VAT

Kieli: Suomi

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 0207 571 650 tai asiakaspalvelu@eduhouse.fi

Sovelton Business Coaching

Sovelton Business Coaching -kokonaisuus

Business Coaching on tehokas työyhteisökehittämisen menetelmä, joka soveltuu moniin erilaisiin tilanteisiin. Sovelton Coaching-kokonaisuuteen kuuluu yhteensä viisi yksilötapaamista sekä aloitus- ja yhteenvetokeskustelut kolmikantana coacheen, coachin ja esimiehen / HR:n edustajan kanssa.

Kesto: aloitustapaaminen (kolmikanta), 5 x coaching-tapaaminen (yksilöcoaching) ja yhteenvetokeskustelu (kolmikanta)

Sijainti: online, Teams

Matkasi kohti syvällistä itsetuntemusta, läsnäoloa ja vahvoja vuorovaikutustaitoja voi alkaa! Coaching on vaikuttava keskustelukokemus, jossa Sinä olet päätähtenä. Coach ohjaa keskustelutilanteita kysymyksillä ja huomioilla ratkaisukeskeisesti kohti kirkastuneita tavoitteitasi.

Jokainen meistä tarvitsee kannustusta, tukea ja luottamuksellista keskustelukumppania, jonka kanssa on helppo kirkastaa ajattelua, tarkentaa tavoitteita ja pysähtyä kuulostelemaan omia tuntojaan. Coaching soveltuu erityisen hyvin johtotehtävissä jo pitkään olleille, uusille esimiehille sekä tueksi erilaisiin muutostilanteisiin. Avainhenkilöille suunnattu yksilöcoaching soveltuu erinomaisesti myös tukemaan organisaatiossa käynnissä olevaa muutosta tai johtamisvalmennusta.

Tapaamiset järjestetään onlinena Teamsin välityksellä ja tarvittaessa myös face-to-face-tapaamisina.

Meillä jokaisella on ajatteluamme rajoittavia häiriötekijöitä, kuten rajoittavia uskomuksia, oletuksia, negatiivista sisäistä puhetta ja näiden seurauksena kaventuneita toimintamalleja. Emme aina itse ole  tietoisia omista ajattelun rajoitteistamme. Kun tyypilliset ajattelupolut kirkastuvat, valinta polulla pysymiseen tai siltä poikkeamiseen helpottuu.

Coaching-keskustelut ovat luottamuksellisia.

Business Coachingin alkuun soveltuu erinomaisesti esimerkiksi johtajuusprofiilin, Work of Leaders tai työyhteisöprofiilin DiSC tekeminen ja tulosten purkaminen. Jos sinulla on aiemmin tehty työyhteisöprofiili, myös sitä voidaan hyödyntää. Johtajan on tunnettava ensin itsensä voidakseen vaikuttaa muihin positiivisesti.

______________________________________________________

Hyödyt coachattavalle:

 • Tavoitteiden kirkastuminen ja niihin sitoutuminen.
 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen.
 • Toimeenpanokyvyn lisääntyminen.
 • Itsetuntemuksen lisääntyminen.
 • Omien voimavarojen hyödyntäminen.
 • Johtajana kehittyminen.
 • Jatkuvan oppimisen sekä muutostilanteiden hallinnan tuki.

Hyödyt työnantajalle:

 • Coachattavan tavoitetietoisuuden ja aloitteellisuuden kehittyminen.
 • Coachattavan motivaatiotason ja vireen varmistaminen.
 • Edistää organisaation valmentavan johtamisen kulttuuria.
 • Hyvän ja motivoivan esimiestyön varmistaminen.
 • Edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Hyödyt työyhteisölle:

 • Esimiestyö on ratkaisukeskeistä, valmentavaa ja kannustavaa.
 • Suunnitelmallisuuden lisääntyminen.
 • Positiivisen vuorovaikuttamisen määrän lisääntyminen.
 • Uudet ideat ja menetelmät lisääntyvät. Vallitsee kehitysmyönteisyys.

 

Business Coaching

Varaa veloitukseton aika! Keskustellaan, onko business coaching oikea menetelmä juuri teidän tilanteeseen.

 

 

 

 

 

Reetta Peltola, Team leader, Project Management, Caruna Oy:

”Anne on valmentajana rautainen ammattilainen. Coaching-keskustelut hänen kanssaan olivat miellyttäviä ja kehittäviä. Annella on avoin ja ratkaisukeskeinen ote valmentamiseen sekä taito oivalluttamisen kautta auttaa valmennettavaa löytämään ratkaisuja ja syventämään ajattelua. Valmennus auttoi minua jäsentämään ajatuksiani suhteessa tavoitteisiin. Coaching on oiva tapa löytää uusia tulokulmia omaan työhön ja tehostaa tavoitteisiin pääsemistä sekä lisätä itsetuntemusta. ”

Suvi Niskanen, Koulutuspäällikkö:

”Annella on erittäin vahva coaching osaaminen, joka tulee esille hänen kyvyssään luoda vahva luottamuksen ilmapiiri, sekä taidossa esittää äärimmäisen tarkkanäköisiä kysymyksiä, jotka ohjaavat coachattavan toiminnan muuttumiseen.

Anne uskaltaa nostaa esiin coachattavan epävarmuuksia ja uskomuksia, samalla kohdaten toisen aina arvostavasti ja empaattisesti, ja näin mahdollistaen syvälliset ajattelua uudelleen rakentavat oivallukset.

Omassa coaching-prosessissani Annen kanssa sain korvaamatonta tukea keskusteluistamme, sekä konkreettisia työkaluja joiden avulla onnistuin selkeyttämään arvojani, tarkastelemaan uranäkymiäni entistä laaja-alaisemmin, sekä tunnistamaan omia vahvuuksiani ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen työelämässä.”

Heikki Parkkonen ICT Director, Ropo Capital Oy:

“Valmennus oli yhdessä kuljettu matka, jonka palkintona oli ulospääsytie ajatusten labyrintistä.”

Kaidi Lehtinen HR Team Leader:

”Olin Annen coachattavana yhteensä neljä kertaa. En tiennyt, mitä odottaa, mutta lähdin kuitenkin avoiminmielin mukaan. Totta puhuakseni mietin, että pystynkö keskittymään tähän, jos ajatukset vaan pyörivät omien tehtävien ympärillä. Jo ensimmäisellä tapaamisella huomasin mietteet aiheettomiksi.

Annen koko olemus huokuu läsnäoloa ja aitoa kuuntelemisen taitoa. Aloin jo ensimmäisen kerran jälkeen odottamaan innolla tulevia tapaamisia ja harmikseni neljä tapaamista meni kuin siivillä.

Anne osasi ohjata minut tutkimaan itseäni ja tulevaisuuden toiveitani juuri niin kuin sillä hetkellä tarvitsin kirkastaakseni omia toiveitani ja tavoitteitani.

Voin lämpimästi ja varauksetta suositella Annea myös muille coachausta harkitseville!”

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
2400,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Anne Tarkiainen

Anne Tarkiainen

Anne on työskennellyt ict-koulutusalalla johtotehtävissä vuodesta 1995 ja Soveltossa sen historian alkutaipaleelta saakka. Asiakastyö, ihmiset, liiketoiminta, valmentava johtaminen ja win-win -ratkaisut innostavat häntä. Annu viettää vapaa-aikaa perheen ja ystävien kanssa, harrastaa opiskelua, matkustamista, lukemista ja liikuntaa. Anne on koulutukseltaan EMBA, Business Coach ja Life Skills Coach.

Kukaan ei pääse pakoon sydäntään. Sen vuoksi on paras kuunnella, mitä se kertoo. – Paulo Coelho