Spring Boot – Sovelluskehitys

Spring on suosittu Open Source -kehys Java-ohjelmointiin. Sitä voidaan käyttää Java EE sijaan tai rinnalla. Erityisesti Spring Boot mikropalveluarkkitehtuurin pohjana on entisestään nostanut Springin suosiota. Spring ei ole vain yksi teknologia tai kirjasto ja onkin hyvä oppia miten sitä kannattaa oikeasti hyödyntää.

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Pahoittelemme mutta tiedossa ei ole seuraavia kurssipäiviä.
Ole hyvä ja ole yhteydessä myyntiin: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

Hae osaaminen ja näkemys nyt yhtenä pakettina!

Modulaarinen Spring on noin kymmenen vuoden aikana kasvanut valtavaksi kokonaisuudeksi. Oikean ja tyypillisen ohjelmointitavan löytäminen omaehtoisella opiskelulla on huiman haastavaa.

Spring Bootin etuja ovat hyvä testattavuus myös palvelinkoodissa sekä laaja toimivuus eri pilvipalveluissa. Kurssillamme pääset tämän tehokehyksen kanssa täyteen tuotantovauhtiin vain kahden päivän panostuksella. Erityisiä painoalueita ovat Springin komponenttimalli, tietokantakäsittely, transaktiohallinta, web-edustan ohjelmointi, sekä mikropalvelintoteutus. Jos olet Springiin tutustunut vuosia sitten, niin enää Spring ohjelmointi ei ole lähes pelkkää XML dokumenttien kirjoittamista, vaan annotaatioden käyttö on monelta osin korvannut konfiguraatiotiedostot.

Spring Boot on mahdollistanut Java 8, ja nyt 9, käytön palvelinohjelmoinnissa jo kauan ennen Java EE 8 tuloa. Springin käyttöönotto ei vaadi Java EE unohtamista, vaan esimerkiksi tietokantojen ORM toteutukseksi voi hyvin valita JPA:n, tai Hibernaten.

Koulutus on suunnattu erityisesti Java-kehittäjille, jotka tulevat ohjelmoimaan Spring-sovelluskehyksellä.

Esitiedot: Java-kielen osaaminen sekä Javan web-kehityksen perustuntemus.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. PÄIVÄ

Spring ja Spring Boot
 • Spring arkkitehtuurin osat
 • Spring Boot vs. Spring
 • Inversion of Control / Dependency Injection
Hello Spring Boot
 • Spring Boot projektin luonti
 • Sovelluksen osat
 • Sovelluksen ajaminen: embedded palvelin
 • Sovelluksen ajaminen: erillinen palvelin
 • Omien komponenttien toteutus ja käyttö
 • Sovelluksen konfigurointi
Spring Web MVC: Rest-palvelut
 • REST peruskäsitteet
 • Kontrollerin toteutus
 • JSON-muotoisen tiedon käsittely
 • Parametrien käsittely
 • CRUD toteutus REST-palvelulle
 • REST asiakkaat RestTemplaten avulla
 • XML-muotoisen tiedon palautus
Spring Test
 • Testien kirjoittaminen
 • REST-palveluiden testaaminen
 • TestRestTemplate
Tietokantakäsittely (Spring Data)
 • Tietolähteen asetukset
 • Tietokannan käsittelyn apuluokat: JdbcTemplate
 • Kyselyiden paluuarvojen käsittely
 • Poikkeusten käsittely

2. PÄIVÄ

ORM-tuki – JPA
 • Spring ja Java Persistence API (JPA)
 • JPA perusteet
 • Entity-luokkien määritys
 • Repositoryjen käyttö: CrudRepository
 • Omien JPQL kyselyiden käyttö
 • Entity -> JSON -> Entity, konfigurointi
 • PagingAndSortingRepository
Transaktiot
 • konfigurointi annotaatioilla tai XML-tiedostolla
 • transaktiotasot
 • lukitukset
Spring Web MVC: lisäpiirteitä
 • Thymeleaf engine
 • Thymeleaf ja Spring EL
 • Lomakkeiden käsittely
Spring Security
 • Web-palveluiden tietoturva
 • Autentikointi
 • Auktorisointi

 

Avainsanat: , , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist