TCP/IP teoriassa ja käytännössä

IP-protokolla on kaikkialla. Sen avulla toimivat kaikki nykyiset Internet-palvelut ja tietoliikenne. Kurssin aikana lyhenteiden ja protokollatermien sekamelska selkiytyy ja saat jäsenneltyä asiat ymmärrettäviksi ja johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Opit myös käytännön taitoja, joita tarvitset TCP/IP-verkoissa toimiessasi. Saat myös valmiuksia tietoliikenteen vianselvitykseen.

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Peruskurssi asian kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen

Kurssi on tarkoitettu peruskurssiksi TCP/IP-pohjaisten verkkoympäristöjen ylläpitäjille, lähiverkkojen tuki- ja hallintahenkilöille ja yrityksen Internet-yhteyksien määrittämisestä vastaaville. Tästä peruskurssista on hyvä aloittaa kokonaisuuteen valmistautuminen.

Opit keskeiset perusteet ja käytössäsi on testiympäristö

TCP/IP-protokollaperhe on nykyaikaisen lähiverkon ja Internet-yhteyksien perusta. Jokainen infra- tai verkkoympäristön ylläpitäjä tarvitsee päivittäisessä työssään vahvat perustiedot TCP/IP:stä. Useimmilla on varmasti jonkin verran käytännön tietämystä verkkoyhteyksien määrittämisestä ja Internet-liikennöinnistä, mutta perusteellisempi ymmärrys TCP/IP-protokollista on tarpeen erityisesti ongelmatilanteissa.

Kurssilla käsitellään TCP/IP-protokollaperheen olennaisimmat osat. Tärkeimpiä asioita ovat IP-osoitteiden ja aliverkkojen käyttö, osoitealueiden hallinta ja reitityksen perusteet. Kurssi sopii hyvin pohjaksi kaikille tietoliikenteen ja käyttöjärjestelmäpuolen kanssa tekemisissä oleville osaajille. Asiat käydään läpi teoriatasolla yleisesti, laite- ja ohjelmistovalmistajista riippumattomasti.
Kurssi sisältää jonkin verran hands on -harjoituksia. Jokaisella kurssilaisella on käytössään oma testiympäristö, jossa ovat laitteina kaikille ryhmille yhteinen windows 2016 palvelin (DHCP, DNS), yksi Windows-työasema, yksi kytkin (HP) ja yksi Ciscon reititin / kurssilainen. Mitään vaativia määrittelyjä ei tarvitse tehdä, mutta esimerkkilaitteiden avulla asiat konkretisoituvat.

 

Kurssimateriaali ja esitiedot

Kurssilla käytetään Sovelton tuottamaa suomenkielistä materiaalia. Opetus on suomeksi. Kurssilla ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia. Voit aloittaa  tietoliikenneopiskelun tästä kurssista.

 

Opittavat asiakokonaisuudet:

Kokonaiskuva ja TCP/IP:n taustatiedot
 • Kuinka internetin pitäisi toimia
 • Pakettikytkentäisyyden toiminta
 • Internetin hallintaorganisaatiot
 • Protokollakerrokset OSI-mallissa
 • Verkon komponentit ja niiden tehtävät
Lähiverkot ja niiden toiminta
 • Ethernetin toiminta
 • Paikalliset kehykset ja osoitteet
 • Address Resolution Protocol, ARP
 • VLANit ja niiden merkitys
 • Harjoitus tai demo: VLANin luominen kytkimeen ja tutkiminen
IP-osoitteistus
 • IP-osoitteet
 • Otsaketiedot ja rakenne
 • Harjoitus: IP-osoitteiden määrittely työasemaan dhcp:n avulla sekä helper-osoitteen määrittely reitittimeen.
IP-aliverkot ja reititys
 • IP-verkot ja aliverkotus
 • Harjoitus: Pieni aliverkotustehtävä
 • Reitittimen tehtävä verkossa
 • Eri tavat luoda reittejä: suoraan liitetyt verkot, staattinen reititys ja dynaaminen reititys reititysprotokollan avulla (OSPF esimerkkinä)
 • Harjoitus: Staattisen reitin luominen reitittimeen
 • Harjoitus tai demo: Reititysprotokollan käynnistäminen ja reititystaulun tutkiminen reitittimessä
TCP – luotettava protokolla
 • TCP:n toiminnot
 • Yhtäaikaisten yhteyksien hallinta
 • Otsaketiedot
 • TCP erityisominaisuudet
 • Harjoitus: TCP-yhteyksien tutkiminen työaseman omin välinein ja protokolla-analysaattorilla
UDP – yhteydetön protokolla
 • Miksi ja mihin UDP:ta käytetään?
 • Otsaketiedot
 • UDP verrattuna TCP:hen
 • Harjoitus: Työaseman UDP-yhteyksien tutkiminen protokolla-analysaattorilla
DNS – nimipalvelu
 • Nimien käyttäminen asiakaslaitteessa
 • Nimen selvittämisen vaiheet
 • DNS hierarkia
 • Kyselyt ja viestit
 • Tietuetyypit ja niiden merkitys
 • Harjoitus: DNS työkalut Windows palvelimessa ja työasemassa ja niiden käyttäminen
ICMP – verkon työkaluprotokolla vianselvityksen apuna
 • Vianselvityksen strategia ja edellytykset
 • ICMP:n rakenne ja otsaketiedot
 • Käyttösovellukset: ping, tracert jne.
 • Lyhyt vianselvityskaava
 • Harjoitus: Windows työkalujen testaaminen
Edistyneet ominaisuudet ja tulevat tekniikat
 • IPV6 yleiskatsaus
 • QoS eli palvelun laatu TCP/IP -verkoissa – yleiskatsaus
Esimerkkejä ohjelmistoista, jotka käyttävät TCP/IP-yhteyksiä
 • Sähköpostin toiminta, SMTP, POP ja IMAP
 • Katsaus muihin sovelluksiin

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Tapsa Kankkonen

Tapsa Kankkonen

Tapsa Kankkonen on hankkinut osan alan kokemuksestaan (25+ vuotta) USA:ssa asuessaan vuosina 1989-99. Sieltä on peräisin mm. Bachelor of Science in Computer Science -yliopistotutkinto sekä useat valmistajien omat sertifikaatit. Tietoturvan tunnetuimman ja arvostetuimman sertifikaatin, CISSP:n Tapsa suoritti kesällä 2005, minkä lisäksi hänelle on kertynyt useita yksittäisiä tietoturvaan liittyviä valmistajakohtaisia testejä.

Tapsan työtehtäviin on kuulunut PC-tukea, tietoverkon ylläpitoa, suunnittelua ja asennusta, projektijohtamista, koulutusta ja konsultointia. Kahdenkymmenen kouluttajavuotensa aikana Tapsa on ehtinyt kartuttaa osaamistaan mm. Microsoftin palvelintuotteista, Tietoturvan suunnittelusta ja toteuttamisesta, Ciscon verkkoteknologioista ja TCP/IP-verkoista. Tapsa on osallistunut luennoijana lukuisiin kursseihin ja seminaareihin sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Asiantuntemus: BS in CS, MCT, MCITP:Enterprise Administrator, MCTS, MCSE, MCSA, CCNP, CCDP, CCNA, CCDA, CNE, CISSP. Osaamisalueina Windows-palvelin ja työasemakäyttöjärjestelmät, Active directory, Tietoturva (mm. PKI), Palomuurit, Reititys ja verkon vianselvitys, TCP/IP, IPv6.