Testaaminen Java EE -kehityksessä Vain testattu on toimivaa!

Pitäisi tehdä pieni muutos sovellukseen – kylmä rinki takaosassa, kun ei tiedä, mitä kaikkea muutos rikkoo. Kuulostaako tutulta?

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Pahoittelemme mutta tiedossa ei ole seuraavia kurssipäiviä.
Ole hyvä ja ole yhteydessä myyntiin: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

Vain kattavat testit tekevät sovelluksesta ylläpidettävän. Java EE:ssä eri tasoja testataan eri tavoin ja testaustekniikoiden kirjo on hengästyttävä.

Kaikki Java EE -sovelluskehitykseen osallistuvat ohjelmoijat.

Ylläpitovaiheessa olevien Java-järjestelmien määrän jatkuvasti lisääntyessä on testaamisen merkitys osana Java EE -sovellusten kehitysprosessia kasvanut. Ylläpidettävyyden parantamisen lisäksi testaaminen tehostaa ketteriä prosesseja ja on käytännössä jopa vaatimus niiden toiminnalle.

Kurssilla käsitellään kattavasti modernit Java EE -sovellusten testaamisen käytetyimmät tekniikat. Oppiminen varmistetaan lukuisin käytännön harjoituksin. Harjoitusten runkona on uusimpia Java EE -tekniikoita hyödyntävä tietokantasisällön muokkaussovellus web-käyttöliittymällä.
Monen suhtautuminen testaukseen on perinteisesti ollut: ”Äärimmäisen tärkeää, mutta opettelen tekniikoita ja alan kirjoittamaan testejä vähän myöhemmin paremmalla ajalla.” Lause on kulunut käytössä pahimmillaan vuositolkulla. Hylkää nyt henkinen laiskuus, opettele tekniikat ja nuku yösi paremmin päivitysten jälkeen!

Esitiedot: Koulutukseen osallistuvilta edellytetään Javan perusosaamista sekä kokemusta ainakin osasta Java EE -tekniikoita (EJB, JPA ja web-ohjelmointi). Aiempi testausosaaminen ei ole välttämätöntä.

1. PÄIVÄ
JUnit
 • peruskäyttö ja testien elinkaari
 • testien suorittaminen: IDE ja Maven
 • fixture ja suite
 • parametrisoidut testit
 • assume-metodit
 • teoriat
 • säännöt (@Rule)
 • luokkasäännöt (@ClassRule)
 • kategoriat
Hamcrest
 • Hamcrest-matchereiden käyttö assertioiden luettavuuden parantamiseksi
Code coverage
 • code coverage -analysointi
 • työkaluesimerkki: Cobertura
 • POJO-testauksen helpottaminen: OpenPojo
 • analysointidata SonarQube-työkalussa
2. PÄIVÄ
Mock-kirjastojen käyttö: Mockito
 • valeolioiden käyttö yksikkötestauksessa; stub ja mock
 • Mockito-kirjaston käyttö
 • PowerMock-laajennukset
Tietokantadata testeissä
 • tietokantasisällön hallinnan vaihtoehdot
 • DBUnit ja Unitils
 • JPA-testaus
Integraatiotestaus: Arquillian
 • Arquillianin toimintamalli ja ShrinkWrap
 • EJB-testaus
 • JPA-testaus
Maven-integraatio
 • käytettyjen tekniikoiden integraatio Maveniin
Liite: Käyttöliittymätestaus: Selenium
 • Seleniumin osat
 • locator-tyypit
 • Selenium-rajapinnan metodit
 • SeleneseTestCase-luokka
Liite: Kuormitustestaus: JMeter
 • käsitteistö
 • web-testaus
 • Java-koodin kutsuminen
Liite: WS-palveluiden testaaminen: soapUI
 • käsitteet ja toimintamalli
 • WS-liikenteen testaus
 • WS-tehokkuustestaus

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

 • tommi.terasvirta@sovelto.fi
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist