Testitapaussuunnittelu

Testitapaussuunnittelu –kurssi sopii henkilöille, joilla on perustiedot testauksesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan testitapausten suunnittelusta työnsä tehostamiseksi. Kurssin osallistujilta odotetaan käytännön kokemusta testauksesta.

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 
+ alv./VAT

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

1. päivä

Testitapaukset – mitä ja miksi?

 • Testitapaussuunnittelun tavoitteet
 • Testitapaukset testauksen perustana
 • Testauksen suunnittelu
 • Testauksen perusprosessi
 • Testauksen keskeiset näkökulmat

Testitapaussuunnittelussa huomioon otettavat tekijät

 • Reunaehdot
 • Testausdokumentaation vaatimukset
 • Testitapausarkkitehtuuri
 • Testitapausten automatisointi

Testaustekniikoiden ymmärtäminen

 • Testaustekniikoiden käsite
 • Testaustekniikoiden luokittelu
 • Mustalaatikko- ja lasilaatikkotekniikat
 • Testaustyypit
 • Testausmallit

Arvoaluetestaus

 • Ekvivalenssiluokat
 • Raja-arvoanalyysi
 • Yksittäiset muuttujat ja muuttujaparit

2. päivä

Riskipohjainen testaus

 • Riskien käyttö testauksen pohjana
 • Riskianalyysi

Koodikattavuudet

 • Kontrollivuo- ja tietovuopohjaiset peruskriteerit
 • Eri kattavuustekniikoita

Vaatimuspohjainen testaus

 • Testattavat vaatimukset
 • Vaatimusten eri muodot

Regressiotestaus

 • Regressiotestaus vs. uudelleentestaus
 • Regressiotestauksen testien valinta

Stokastinen testaus

 • Suurivolyyminen automaattinen testaus
 • Syötteiden ja aineiston generointi

Tilapohjainen testaus

 • Tilamallien käyttö
 • Testejä tilamallin pohjalta

 

Avainsanat: ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

 • tommi.terasvirta@sovelto.fi
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist