Tietovarastoinnin tekniikat

Data warehouse -järjestelmät eli tietovarastot ovat tietokantoja, jotka on suunniteltu erityisesti suurten tietomäärien tallennusta ja analysointia varten. Data warehouse -järjestelmä voidaan toteuttaa normalisoituna tietokantana tai erityisesti tarkoitusta varten suunniteltuna moniulotteisena tietokantana. Kolmantena vaihtoehtona näiden rinnalle on syntynyt Data Vault -mallinnus, joka soveltuu erityisen hyvin rakenteeltaan muuttuvan datan tietovarastointiin.

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Oleellinen osa data warehouse -järjestelmän käyttöä ovat datan analysoinnissa tarvittavat OLAP-työkalut (online analytical processing). Viime vuosina myös datan rakennetta automaattisesti analysoivat tiedon louhinta- eli rikastusmenetelmät (data mining) ovat yleistyneet.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu data warehouse -järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville tietotekniikan ammattilaisille. Kurssilla perehdytään perinteisten ER- ja dimensiomallien lisäksi myös uusimman Data Vault -mallinnuksen periaatteisiin.

Esitiedot

Yleiskuva tietokantojen rakenteesta ja toimintaperiaatteista on hyödyksi.

1. päivä

Tietovarastoinnin perusteet

 • organisaation erityyppiset tietotarpeet
 • operatiiviset tietokannat ja tietovarastot
 • tietovarastoinnin kilpailevat tekniikat
 • reaaliaikaiset tietovarastot
 • data warehouse ja data mart
 • OLAP ja data mining

ER-mallinnus

 • peruskäsitteet
 • normalisointi

Dimensiomallinnus

 • peruskäsitteet
 • moniulotteinen mallinnus (dimensional modeling)
 • tähtimalli (star schema)
 • fakta- ja dimensiotaulut
 • lumihiutalemalli (snowflake schema)
 • hierarkioiden käsittely
 • aikariippuvan tiedon käsittely
 • yhtenäiset dimensiot
 • roolidimensiot
 • roskadimensiot

Data Vault -mallinnus

 • mallin peruskomponentit
 • hubit
 • linkit
 • satelliitit
 • apurakenteet

2. päivä

Toteutus

 • tietokantarakenteen muodostus
 • tilantarpeen arviointi
 • fyysisten tallennusrakenteiden suunnittelu
 • datan lataus ja muunnokset

ETL-prosessi

 • prosessin suunnittelu
 • lähdedatan haku
 • datan muunnokset
 • datan lataus

Tiedon laadun merkitys

 • hyödyntäjille
 • historialliselle vertailulle

Master Datan hallinta

 • Master Datan käsite
 • toteutusvaihtoehdot

Optimointi

 • indeksoinnin suunnittelu
 • summataulut
 • materialisoidut näkymät
 • käytön seuranta ja optimointi

Ylläpito

 • toimintojen automatisointi
 • varmistukset

Analysointi

 • tyypilliset käyttötavat
 • OLAP-työkalujen käyttö
 • ROLAP, MOLAP ja HOLAP
 • katsaus data mining -menetelmiin

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tapani Lahti

Tapani Lahti

 • tapani.lahti@sovelto.fi

MMT, FK, senior-konsultti. Tietokantojen (Oracle, SQL Server), niiden suunnittelun ja SQL-kielen asiantuntija. C/C++ -kieli ja XML-tekniikat.