TOYOTA KATA – Saavuta tavoitteesi kokeilukulttuurin rutiineilla

Kurssilla opit miten saavutat omat ja organisaatiosi haastavat tavoitteet hyödyntämällä uusinta tietoa oppimisesta, motivaatiosta, kokeiluista ja rutiinien merkityksestä. Opit myös valmentamaan muita saavuttamaan tavoitteensa ja suuntaamaan energian yhteiseen suuntaan.

Vaativuus
Arvostelut
1pvä
Kesto
900,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 17.03.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

Kurssilla opit miten saavutat omat ja organisaatiosi haastavat tavoitteet hyödyntämällä uusinta tietoa oppimisesta, motivaatiosta, kokeiluista ja rutiinien merkityksestä. Opit myös valmentamaan muita saavuttamaan tavoitteensa ja suuntaamaan energia yhteiseen suuntaan. 

KENELLE?

Kurssi on suunnattu Kaikille jotka haluavat tehdä kokeilukulttuurin rutiinit haltuunsa mahdollistaakseen jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen. Se soveltuu myös hyvin niille, jotka haluavat tehostaa oman organisaationsa toimintaa luomalla jatkuviin kokeiluun ja oppimiseen perustuvan kulttuurin. Mallia voidaan käyttää myös muutosten läpiviemiseen ja laajojen projektikokonaisuuksien tehostamiseen

MITÄ?

Kokeilut muodostavat oppimisen ja monimutkaisten haasteiden ratkaisemisen kulmakiven. Tämä ajatus on noussut esille kokeilukulttuurin nousun myötä sekä henkilökohtaisessa kehittymisessä, että organisaatioiden menestyksen kulmakivenä. Kokeilukulttuurin toteuttaminen käytännössä arjen hektisyydessä tarjoaa kuitenkin omat haasteensa. Onneksi toiset organisaatiot, kuten Lean kulttuurin syntypaikka Toyota, ovat kehittäneet kokeilujen kehittämiseen arjessa hyvin toimivia rutiineja.

Tällä kurssilla opit Toyotan kehittämän tavoitteellisen kokeilun rutiinin, joka on hyvin käytännöllinen ja soveltuu yhtä lailla oman golf-lyönnin kehittämiseen kuin isojen organisaation työtapojen kehittämiseen. Opit myös kokeilukulttuuria tukevan valmentavan johtamisen rutiinin, jonka avulla tuet kokeilujen tekemistä ja suuntaat organisaation energian kohti yhteisiä tavoitteita. Malli pohjautuu Mike Rotherin tekemään Toyota Kataan liittyvään tutkimustyöhön.

Kurssilla käydään myös läpi ihmisen oppimisen ja rutiinien merkityksen taustalla olevia löydöksiä neurotieteiden puolelta. Niiden avulla ymmärrät miksi esitelty malli toimii ja pystyt kehittämään omia ja organisaatiosi toimintatapoja parempaan suuntaan

 

OPPIMISTAVOITTEET

Miten ihminen oppii Esittelemme uusimman tiedon siitä miten ihminen oppii uusia asioita, mikä meitä motivoi ja miksi rutiinit ovat tärkeitä. Samalla esittelemme käytännöllisiä ideoita siitä miten tätä tietoa voi soveltaa käytäntöön.
Miten organisaatiot oppivat Rakentaen ensimmäisen osion päälle käymme läpi miten oppiminen tapahtuu organisaatiotasolla ja miten voimme tukea sitä, että organisaatiot aidosti oppivat tekemistään kokeiluista.
Käytännöllisen kokeilemisen rutiini Opit soveltamaan käytännössä Toyotan kokeilemisen rutiinia jonka avulla voit soveltaa kokeilukulttuuria tehokkaasti omassa arjessasi.
Kokeilujen valmentamisen rutiini Opit valmentamaan muiden kokeiluja ja suuntaamaan organisaation energian kohti yhteisiä tavoitteita. Osio antaa myös hyvät valmiudet käytännön valmentavaan johtamiseen.
Käytännön askeleet Kurssin tavoitteena on muuttaa osallistujien arkea, joten osana kurssia suunnittelemme kaikille sopivat käytännön askeleet siitä miten uusia taitoja lähdetään soveltamaan käytäntöön

 

MITEN?

Kurssin opetustyyli on hyvin keskustelevat ja innostava. Kaikissa osioissa on mukana käytännöllisiä harjoituksia jotka tukevat asioiden oppimista tavalla joka korostaa juuri sinulle tärkeitä asioita.

Kurssilla on myös mukana laaja simulaatio harjoitus jonka avulla pääset käytännössä harjoittelemaan kokeilujen tekemistä ja valmentamista Toyotan mallin mukaisesti. Tämä tekee uusien taitojen soveltamista käytäntöön kurssin jälkeen paljon helpompaa.

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
9
900,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Pasi Lehtiniemi

Pasi Lehtiniemi

Olen kokenut liiketoimintajohtaja ja johtajuuden kehittäjä.  Minulla on yli 20 vuoden kokemus projekti- ja palvelujohtamisesta sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä esimiesroolissa. Olen vastannut lukuisten kriittisten muutoshankkeiden toteuttamisesta vaativissa toimintaympäristössä. Uskon vahvaan verkostoyhteistyöhon sekä siihen, että hyvällä ihmislähtöisellä johtamisella voimme ratkaista kaikki liiketoimintahaasteet.

Kouluttajasertifioinnit: Situational Leadership® II, Self Leadership, Optimal Motivation, Legendary Service, Coaching Essentials, Everything DiSC®, The Five Behaviors of a Cohesive Team™.

Kouluttaja


Teemu Toivonen

Teemu Toivonen

Teemulla on yli viidentoista vuoden kokemus IT-alalta hyvin erilaisista rooleista: asiantuntija, konsultti, tiiminvetäjä, linjaorganisaation esimies, projektipäällikkö. Yhdistävänä teeman on ollut tuloksellisuus, sekä Lean ja ketterän ajattelun soveltaminen käytäntöön.

Teemu onkin toiminut edelläkävijänä Lean ajattelun soveltamisessa IT-maailmaan. Hän on mm. ensimmäisenä maailmassa lähtenyt soveltamaan Toyota Kata – kokeilumallia IT-palvelujen kehittämiseen ja luonut arvovirta-analyysistä nykyaikaisiin palveluihin soveltuvan version (value stream analyses for complex systems). Viime vuodet hän on pää-asiallisesti syventynyt ketterien menetelmien laajamittaiseen käyttöön ja muutoksen johtamiseen. Hän myös pyrkii koko ajan oppimaan uutta ja jakamaan omia kokemuksiaan Suomalaisten ja kansainvälisten yhteisöjen ja konferenssien kautta (mm. Lean Educators ja Agile Finland).

 

The more I practice, the luckier I get! – Gary Player