VMware vSphere: Fast Track 6.5

Tällä VMware vSphere kurssilla opit paitsi vSphere ympäristön pystytyksen ja määrittelyn myös ongelmanratkaisun periaatteet ja menetelmät sekä niihin liittyvät komentorivi komennot. Tämä pidetään tavallista pidemmillä kurssipäivillä ja sisältää sekä VMware vSphere: Install, Configure, Manage 6.5 kurssin että myös Troubleshooting kurssin asiat.

Vaativuus
Arvostelut
5pvä
Kesto
4900,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 17.02.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

Opi VMware vSphere 6.5 -ympäristö käytännönläheisesti alusta asti

Kurssi sopii kaikille VMware vSphere ylläpitäjille, jotka joutuvat myös mahdollisesti ratkaisemaan vSphere ympäristön ongelmia. Verrattuna VMware vSphere Install, Configure, Manage -kurssiin on tämän kurssin sisälltö selvästi laajempi erityisesti ongelmanratkaisun osalta ja siten korvaa erillisen Troubleshooting Workshop -kurssin.

Tämä kurssi on myös välttämätön pohja VMware lisätuotteiden kuten Horizon View opiskelulle. Kurssilla käytetään uusinta vSphere 6.5 -versiota. Kurssi sopii kuitenkin hyvin myös edellisen version (6.0) käyttäjille.

Huom. Tällä kurssilla käydään 5 kalenteripäivässä 7 päivän asiat ja kurssipäivät alkavat tavallista aikaisemmin ja kestävät tavallista pidempään.

Kurssin vetäjänä toimii pitkäaikainen VMware vSphere -ammattilainen, VCI, VCIX, VCAP Pertti Pellonpoika. Opetus on suomeksi.
Tällä kurssilla käydään läpi vSphere 6.5 -ympäristön asentaminen, konfigurointi sekä ylläpito sekä ongalmaratkaisu. Kurssin suorittaminen on myös edellytys VCP (VMware Certified Professional) 6.5 -sertifioinnin saavuttamiseen. Kurssista noin 40 prosenttia on käytännön harjoituksia.

Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko (7 vrk) ennen kurssin alkua, jotta ehdit saada materiaalin käyttöösi.

Esitiedot: Kurssin osallistujalla tulee olla perustiedot Windows-käyttöjärjestelmästä. VMware vSphere -ympäristön tuntemusta ennakolta ei edellytetä.

Materiaali:
Kurssilla käytetään VMwaren virallista, englanninkielistä materiaalia sähköisessä muodossa. Materiaali tilataan viikkoa ennen kurssin alkua. Materiaali on henkilökohtainen ja lisenssiä (lukuoikeutta) ei voi siirtää toiselle henkilölle. Materiaalia luetaan selaimella tai erillisellä, ilmaisella lukuohjelmalla, joka toimii pc:llä, macilla tai tabletilla.

 

Koulutuksen tarkempi kuvaus:

1. päivä

Yleistä
 • Virtualisoinnin perusteetvSphere-ympäristön rakenne ja komponentit
 • ESXi arkkitehtuuri
 • vCenter Server arkkitehtuuri
VSphere infrastruktuurin asennus ja perusmäärittelyt
 • ESXin asentaminen
 • ESXin määrittely
Virtuaalikoneet
 • Virtuaalikoneiden, virtuaalilaitteiston ja virtuaalikoneen tiedostojen perusteet
 • Virtuaalikoneen luominen ja käyttöjärjestelmän asentaminen virtuaalikoneeseen
 • VMware Tools hallinta
 • OVF template luonti ja käyttö

2. päivä

VMware vCenter Server
 • vCenter Serverin vaatimukset ja arkkitehtuuri
 • Windows vCenter Server vs. vCenter Server Appliance (VCSA)
 • Windows vCenter Server asentaminen
 • vCenter Server Appliance (VCSA) käyttöönotto
 • vSphere Web Client
 • vCenter Single Sign-On ja Platform Services Controller (PSC) määrittely
 • vCenter Server oikeudet ja roolit
 • vCenter Serverin inventaariohierarkia
vSphere ongalmanratkaisu
 • vSphere ongelmanratkaisun tehokas eteneminen
 • vSphere komentorivityökalut ja komentorivikomennot
 • vSphere lokitiedostojen hyödyntäminen
Verkkopalvelut
 • Virtuaalikytkimien luonti ja määrittely
 • Porttiryhmien luonti ja määrittely
 • Verkon vikasietoisuuden rakentaminen
 • Virtuaalikytkimien ja porttiryhmien käytäntöjen määrittely
 • Virtuaalikytkimen tietoturva, kuormantasaus ja VLAN määrittelyt
 • Virtuaaliverkkojen ongalmaratkaisu

3. päivä

Tallennusympäristö
 • iSCSI-, NFS- ja Fiber Channel -tallennusjärjestelmät
 • iSCSI yhteyksien määrittely
 • NFS yhteyksien määrittely
 • VMFS-datastoret ja niiden luonti ja kasvatus
 • VMFS 6.5 tiedostojärjestelmä
 • vSAN ja vVol periaatteet
 • Multipathing -yhteyshallinta levyjärjestelmään
 • Virtuaalikoneen salaus
Virtuaalikoneiden edistynyt hallinta
 • Virtuaalikoneiden kloonaus
 • Virtuaalikoneiden tehokas luominen mallipohjien (templates) avulla
 • Virtuaalikoneiden laitetason kasvatus
 • Virtuaalikoneiden poisto ja lisäys datastoreen ja vCenter Server inventaariohierarkiaan
 • Virtuaalikoneiden muuttaminen
 • Virtuaalikone-snapshotien käyttö
 • VMware vMotionin käyttöönotto ja käyttö
 • VMware Storage vMotionin käyttö
 • vApps käyttö
 • Content Libraries käyttöönotto ja hyödyntäminen
 • Virtuaalikoneiden ongalmaratkaisu

4. päivä

Resurssien hallinta ja valvonta
 • VMkernelin tavat optimoida CPU:n ja muistin käyttöä
 • Resurssien hallinta
 • Resurssi poolit
 • Resurssikäytön ja suorituskyvyn seuranta performance-mittareilla ja hälytyksillä
 • esxtop syvällisen analyysin välineenä
 • vCenter Server ja ESXi ongelmaratkaisu
Korkea käytettävyys ja vikasietoisuus
 • VMware HA (High Availability) -klusterin käyttöönotto ja määrittely
 • VMware Fault Tolerance (FT) -ominaisuus
 • VMware Replication periaatteet
 • vSphere HA ongelmaratkaisu

5. päivä

DRS
 • DRS (Distributed Resource Scheduler) -klusterin käyttöönotto ja konfigurointi
 • DRS affinity ja anti-affinity sääntöjen teko
 • EVC-ominaisuus
 • VMware HA ja DRS -yhteistoiminta
 • DRS ongalmaratkaisu
vSphere Update Manager (VUM)
 • vSphere Update Manager (VUM) arkkitehtuuri ja käyttöPatch baseline tekoESXi scannausESXi päivitys VUM:lla
Kertaus ja VMware-materiaalin täydennykset
 • Esimerkkikysymyksiä
 • VMware-materiaalin ulkopuolisia otsikoita kuten: Host Profiilit, Hajautetut virtuaalikytkimet, Storage Profiilit, Storage klusteri (SDRS) jne.

 

Avainsanat: , , , , ,

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
11
4900,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Pertti Pellonpoika

Pertti Pellonpoika

 • pertti.pellonpoika@sovelto.fi

Pertti Pellonpoika on kouluttanut ja konsultoinut palvelinten ja työasemien ylläpitoa sekä näihin liittyvien toimien ja prosessien tehostamista ja automatisointia jo 20 vuotta. Painopisteenä Pertillä on Windows palvelimet ja niiden virtualisointi sekä Windows työasemien tehokkaan käyttöönoton ja ylläpidon menetelmät mukaan lukien aihealueen prosessit ja projektit.

FM, MCT, VMware Certified Instructor (VCI), VMware Certified Advanced Professional (VCAP), VMware Certified Professional (VCP) 3-6, VSP, MCITP, MCTS System Center Configuration Manager jne., ITIL v3 Foundation, Prince2 cert, Senior-konsultti. Osaamisalueita mm. työasemahallinta ja System Center Configuration Manager (SCCM), virtualisointi ja VMware vSphere.

Kaikki IT-ongelmat on ratkaistavissa! Lähes kaikki IT-työ on automatisoitavissa!

Kouluttaja


Pertti Pellonpoika

Pertti Pellonpoika

 • pertti.pellonpoika@sovelto.fi

Pertti Pellonpoika on kouluttanut ja konsultoinut palvelinten ja työasemien ylläpitoa sekä näihin liittyvien toimien ja prosessien tehostamista ja automatisointia jo 20 vuotta. Painopisteenä Pertillä on Windows palvelimet ja niiden virtualisointi sekä Windows työasemien tehokkaan käyttöönoton ja ylläpidon menetelmät mukaan lukien aihealueen prosessit ja projektit.

FM, MCT, VMware Certified Instructor (VCI), VMware Certified Advanced Professional (VCAP), VMware Certified Professional (VCP) 3-6, VSP, MCITP, MCTS System Center Configuration Manager jne., ITIL v3 Foundation, Prince2 cert, Senior-konsultti. Osaamisalueita mm. työasemahallinta ja System Center Configuration Manager (SCCM), virtualisointi ja VMware vSphere.

Kaikki IT-ongelmat on ratkaistavissa! Lähes kaikki IT-työ on automatisoitavissa!