Windows Presentation Foundation (WPF) -ohjelmointi

Tiesitkö, että Visual Studio on tehty WPF:llä?

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

WPF on modernein tapa tehdä työpöytäsovelluksia Windows-ympäristöön. WPF perustuu XAML-kuvauskieleen jota käytetään myös UWP-sovelluksissa (Universal Windows Platform) käyttöliittymän määrittämiseen.

Kurssi on tarkoitettu sovelluskehittäjille, jotka tekevät työpöytäsovelluksia Visual Studiolla.

Windows Presentation Foundation (WPF) vektorigrafiikkaan perustuva käyttöliittymäkirjasto Windows Client -sovellusten tekemiseen. WPF tarjoaa monia etuja verrattuna vanhempaa WinForms-tekniikkaan. Käyttöliittymän ulkoasu voidaan erottaa kokonaan koodista ja ulkoasun kuvaamiseen voidaan käyttää erillisiä tyyli-määrittelyjä. Datan sidonta voidaan tehdä monella erilaisella tavalla jopa kontrollien välille ja sidonnassa voidaan vapaasti määrittää miten data näytetään.

WPF-kehitys tehdään normaalisti MVVM (Model-View-ViewMode) design patternilla. Kurssi opiskellaan mikä MVVM on, miksi sitä kannattaa käyttää ja miten MVVM-sovellukset tehdään.

Materiaalina käytetään Sovelton omaa suomenkielistä materiaalia. välineenä on Visual Studio 2017.

Esitiedot: Kurssi edellyttää .NET ohjelmointikokemusta C# -kielellä.

Sisältö
Windows Presentation Foundation ja työkalut
 • WPF-arkkitehtuuri
 • C# vs. XAML
 • Visual Studio 2017 WPF-editorina
 • UWP
Käyttöliittymän suunnittelu
 • Ikkunan ulkoasun määrittäminen
 • Content-kontrollit ja kontrollien asemointi
 • layouts
 • Item-kontrollit
 • Resurssien käyttö
Käyttöliittymän ulkoasu
 • Logical vs. Visual Tree
 • Sovelluksen resurssit
 • Style-määrittelyt
 • Template-määrittelyt
 • komennot (Commands)
 • event-käsittely, triggerit
 • Transformations
Binding
 • periaatteet
 • määrittely
 • sidonta kontrollien välillä
 • DataContext
 • Property Change -notofikaatiot
 • datan konversiot
 • validointi
 • datan näyttäminen
 • Sidonta kokoelmiin ja taulukoihin
 • data template -määritykset
WPF perusrakenteita
 • ToolBar
 • MenuBar
 • StatusBar
 • Dialogs
Asynkroniset toiminnot
 • Asynkroniset palvelut
 • Toimintojen toteuttaminen rinnakkain
 • säikeistys
MVVM-malli
 • mikä on MVVM, ModelView-View-Model
 • IPropertyNotify-rajapinta
 • DataContext
 • Sovelluksen rakenne

 

 

Avainsanat: , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.