XML, XSL ja XML Schema

XML on tietosisällön kuvauskieli, jota hyödynnetään todella useassa erilaisessa järjestelmässä. Sen tärkeimmät liitännäistekniikat ovat XML-rakenteen/sanaston kuvauskieli XML Schema ja XML:n muuntamiseen käytettävä tekniikka XSL.

Vaativuus
Arvostelut
3pvä
Kesto
2400,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 09.04.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

Jos sinun täytyy tuntea XML, XML Schema ja XSL syvällisesti, ilmoittaudu mukaan

XML:llä on kaksi yleistä käyttötarkoitusta sitä hyödynnetään hyvin paljon järjestelmien välisessä integraatiossa, kun järjestelmästä toiseen täytyy siirtää dataa XML-soveltuu tilanteeseen hyvin ohjelmointikieli- ja alustariippumattomana tekniikkana. Toinen XML:n pääkäyttö liittyy erilaisiin julkaisujärjestelmiin data kuvataan XML:änä ja se voidaan sitten muuttaa useisiin erilaisiin ulkoasuformaatteihin XSL:n avulla. Sekä integraatiossa, että julkaisujärjestelmä ratkaisussa on hyvin tärkeää kuvata käytettävä XML-sanasto XML Scheman avulla.

Kurssi on suunnattu ohjelmoijille, jotka haluavat perehtyä XML:ään ja sen olennaisimpiin liitännäistekniikoihin.

Itse XML on yksinkertainen tekniikka, mutta sen liitännäistekniikat XML Schema ja XSL eivät sitä kaikilta osilta ole.

Esimerkiksi XML Schemassa sama asia voidaan toteuttaa useammalla tavalla ja kantapään kautta opeteltuna päädytään usein lopputulokseen, että XML Schema määritykset ovat kuvattu huonosti. Kursilla perehdytään siihen, miten XML Schema tulisi käyttää oikein, mitä ovat hyvät käytännöt XML Schemoja kuvatessa.

XSL on taas oikeastaan ohjelmointitekniikka, joka käydään laajasti läpi tällä kurssilla.

Sen lisäksi, että koulutuksessa perehdytään pelkästään syntaksiin, nähdään myös millaisia tuottaavuutta suuresti kasvattavia graafisia tuotteita markkinoilla on.
Esitiedot: Kurssilla ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta HTML-kielen perustuntemus ja ohjelmointikokemus helpottavat asioiden sisäistämistä.

Materiaali: Kurssilla käytetää Sovelton omaa sähköistä materiaalia. Kurssilla käytetään työkaluina oXygen XML-editoria ja Altovan XML Spy -tuotetta.

 

Koulutuksen tarkempi kuvaus:

1. PÄIVÄ

XML-tekniikoiden perusteet
 • XML, HTML ja SGML sekä XML:n käyttökohteet
 • yleisimmät liitännäistekniikat
XML:n syntaksi
 • dokumentin rakenne
 • merkistöt
 • elementit ja attribuutit
 • nimiavaruudet
 • well formed -dokumentti
DTD-rakennekuvaus
 • XML-dokumentin rakenteen määritys DTD-tekniikalla, valid-dokumentti
XML Schema -tekniikan perussyntaksi
 • elementtien järjestyksen ja rakenteen määrääminen, eri sisältötyypit
 • perustietotyypit
 • omien tietotyyppien määrittäminen
 • monimutkaiset tyyppimääritykset (complex type)

2. PÄIVÄ

XML Schema: kehittyneet piirteet
 • nimiavaruuksien käsittely
 • Schema-määritysten yhdistäminen
 • tyyppien uudelleenmäärityksen tekniikat
Sanastojen suunnittelu
 • sanastojen suunnittelu
 • versiointi
XSL:n perusteet
 • käyttökohteet: data- ja ulkoasumuunnokset
 • työkalujen ja palvelinohjelmistojen tuki
XSLT
 • elementtien korvaaminen
 • arvojen tulostaminen ja silmukkarakenteet
 • nimetyt templatet ja parametrit

3. PÄIVÄ

XPath
 • ehtolauseet ja valinnat
XSL 1.0:n edistyneet piirteet
 • aakkostus, muuttujien käyttö, funktiorakenteet
 • XSL-dokumentin ohjelmallinen parametrisointi
 • usean XSL-tiedoston käyttäminen
 • XPath-akselit
XQuery
 • käyttö
XSLT 2.0
 • omat funktiot
 • ryhmittely
XSL Formatting Objects
 • toimintamalli
 • syntaksi
 • PDF-dokumentin luonti
Yhteenveto

 

Avainsanat: , ,

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
9
2400,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Toni Ylärinne

Toni Ylärinne

Toni toimii Soveltolla senior-konsulttina. Hänellä on yli viidentoista vuoden kouluttaja- ja konsultointikokemus. Tonin erityisaloina ovat XML-tekniikat, integraatioarkkitehtuurit, BizTalk Server-, .NET- ja SharePoint-sovelluskehitys.

MCPD: SharePoint 2010, MCPD: Web Developer, MCTS: BizTalk Server, Certified Scrum Master, MCT, senior-konsultti. XML-tekniikoiden, Microsoft Biztalk Server- , .NET- ja SharePoint-sovelluskehityksen asiantuntija.

Kouluttaja


Toni Ylärinne

Toni Ylärinne

Toni toimii Soveltolla senior-konsulttina. Hänellä on yli viidentoista vuoden kouluttaja- ja konsultointikokemus. Tonin erityisaloina ovat XML-tekniikat, integraatioarkkitehtuurit, BizTalk Server-, .NET- ja SharePoint-sovelluskehitys.

MCPD: SharePoint 2010, MCPD: Web Developer, MCTS: BizTalk Server, Certified Scrum Master, MCT, senior-konsultti. XML-tekniikoiden, Microsoft Biztalk Server- , .NET- ja SharePoint-sovelluskehityksen asiantuntija.