Turvalliset ja hyvin toimivat palvelut julkipilven avulla

Turvalliset ja hyvin toimivat palvelut julkipilven avulla

Millaiset globaalit megatrendit vaikuttavat ICT-alalla ja miten? Kuntien Tieran ICT-palveluiden kehitysjohtaja Petri Pekkalan mukaan ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat kyllä julkisiin palveluihin, mutta kuluneen vuoden tärkeimmät haasteet ovat liittyneet Euroopan yleisen turvallisuustilanteen heikkenemiseen. Kotimaassa suurin haaste on liittynyt hyvinvointialueiden uudistukseen: ”Palveluiden digitalisaatio hyvinvointialueilla on suuri ponnistus koko Suomen ICT-kentälle”, kertoo Pekkala.

Pekkalan mukaan haasteisiin vastaus on turvalliset ja luotettavat julkipilvipalvelut: ”Tärkeintä, mitä me voimme asiakkaille tuottaa, on turvalliset ja hyvin toimivat palvelut, jotka ovat sekä riittävän laadukkaita että tukevat asiakkaan toimintaa tuottamalla heille vaikuttavuutta.” 

Huikea pilviosaamisen kehittämisprojekti läpi organisaation

Kuntien Tierassa haluttiin tuoda pilviosaaminen osaksi koko organisaation kyvykkyyttä ja yhdessä Sovelto Eduhousen kanssa toteutettiin massiivinen pilvikoulutushanke. Koko henkilöstö myyjistä asiantuntijoihin ja johtoon saakka saivat perusosaamisen Microsoftin pilviteknologioista ja -palveluista. Tierassa uskotaan, että pilviosaamisen kehittäminen on kestävä sijoitus, jonka avulla liiketoimintaa saadaan tehostettua merkittävästi: ”Henkilöstön osaamisen vaikutus liiketoimintaan on todella merkityksellinen, koska se myös luo uskottavuutta tuottaa palveluita asiakkaille. Se näkyy myös suoraan palvelun laatuna.” kertoo Petri Pekkala.

Miksi sitten pilviosaamista koko organisaatiolle, miksei pelkästään ICT-asiantuntijoille? Siihen on Pekkalalla selkeä vastaus: ” Koko organisaation täytyy ymmärtää, miksi muutos tapahtuu. Siksi on hyvä, että kaikki ymmärtävät ainakin perusteet pilvimuutoksesta.” Pekkalan mukaan tällöin esimerkiksi projektien aloituspalavereissa tai henkilöstöinfoissa ei tarvitse käydä pilven perusasioita läpi, vaan kaikki ymmärtävät mistä puhutaan ja siten säästetään aikaa merkittävästi.

Miten oppia parhaiten pilven perusteita?

Sovelto Eduhousen luotsaama pilvimatka on onnistunut tarkoin harkittujen opintopolkujen, digitaalisten oppimateriaalien sekä Learning Coachin sparrauksen avulla. Jatkuvaa oppimista mahdollistaa digitaalinen oppimisympäristö Cloudskills. Pekkalan mukaan paikasta ja ajasta riippumaton opiskelu osana tätä nykyajan työkulttuuria, se luo työnantajalle helpon tavan seurata oppimista: ”Sovelto Eduhouse on tuottanut meille oppimisympäristön ja helpon tavan osallistua koulutuksiin. Se on auttanut meitä seuraamaan koulutuksen onnistumista ja sitä, kuinka hyvin asiat on opittu. Sovelto Eduhouse on tehnyt meidän tehtävästämme helppoa.”

Miten koko organisaation läpi viety oppimisinvestointi maksaa itsensä takaisin? Pekkalan mukaan osaamiselle ei varsinaisesti voi laittaa hintalappua, mutta haluaa nostaa esille kaksi tärkeää tekijää – organisaation asiantuntemuksen kasvun ja henkilöstön sitoutuminen: ”Investointi pilviosaamisen kehittämiseen on tuonut meille lisäarvoa, uskottavuus palveluntuottajana kasvanut huikeasti. Ja sitten se on lisännyt kiinnostavuutta työnantajana työntekijämarkkinoilla.”

Pilviosaamista koko organisaatiolle

Sovelto PRO Skills -palvelussa pilviteknologioiden oppiminen on tavoitteellista ja vaivatonta.