Työntekijän itseohjautuvuus haastaa hierarkkisen johtamisen

Työntekijän itseohjautuvuus haastaa hierarkkisen johtamisen

Millaista on tulevaisuuden johtaminen ja mitä kannattaa muistaa rekrytoinnissa? Juttelimme aiheista Sovelton Lencioni-seminaariin osallistuneiden Telian learning & development leadin Elina Marttisen ja CGI:n HR Business Partnerin Riikka Häggin kanssa.

Telialla yhteispohjoismaisessa organisaatiossa on yhä enemmän paitsi virtuaalitiimejä myös maarajat ylittäviä tiimejä. Niissä hyvän tiimin osatekijät pyritään aina tunnistamaan.

”Vuodesta toiseen huomataan, ettei olla vielä tarpeeksi hyviä. Johtamisen ja johtamismallien kehittäminen on tärkeää, että vältetään kompetenssien ja tiimien siiloutuminen”, sanoo Marttinen.

Esimiehettömät tiimit kokeilussa

Avoimet ja avoimesti kommunikoidut tavoitteet ovat Marttisen mukaan onnistumisen eräs avaintekijä. Tulevaisuuden johtamisen ytimessä ja kehityksen bensana on puolestaan työntekijän itseohjautuvuus. Se haastaa hierarkkisen johtamisen.

”Meilläkin kokeillaan parhaillaan esimiehettömiä tiimejä, jotka toimivat itseohjautuvasti.”

Tiimiläisten välille muodostuvat henkilökohtaiset luottamussuhteet ovat Marttisen mukaan erittäin tärkeitä myös virtuaalitiimeissä, joissa työkavereiden kanssa ei työskennellä samalla toimistolla.

Huippuosaajia löydetään – ja kasvatetaan

Riikka Hägg, CGI:n HR Business Partner pitää bisnesguru Patrick Lencionin tavoin tiimityön ja kaiken liiketoiminnan avaimena luottamusta. Sitä kannattaa kehittää ensikontaktista eli rekrytoinnista saakka.

”Meillä rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että tiettyä perusosaamista toki tarvitaan, mutta ennen kaikkea merkitsevät halu oppia ja se, että on oikeanlainen persoona.”

Huippuosaajia voi paitsi löytää rekrytoinnin keinoin myös kasvattaa koulutusten ja trainee-ohjelmien avulla.

”Käynnistimme vastikään mittavan trainee-ohjelman. Siinä uudet traineet, joilla on halua ja kykyä oppia, pääsevät senior-junior -mallilla tekemään töitä ja oppimaan työn ohessa”, Hägg kertoo.

Huippuosaajia voidaan siis paitsi rekrytoida myös kasvattaa organisaation sisällä. Itseohjautuvaan oppimiseen työn ohessa tarjoaa kokonaisratkaisua myös Sovelto Easy (ent. Channel), jonka avulla niin tiimit kuin johtajatkin voivat kehittää osaamistaan jatkuvasti ja yhteisöllisesti.

KATSO ESIMIESKOULUTUKSET