Työssäoppimista nopeammin, tehokkaammin ja helpommin

Työssäoppimista nopeammin, tehokkaammin ja helpommin

Työelämään ja aikuisväestön osaamiseen kohdistuvat nyt ennennäkemättömät muutospaineet. Muutoksen merkitys ja nopeus asettavat massiivisen oppimishaasteen, kun työssä on opittava muutoksen tahtiin.

Suomalainen tekee työuraa yli 40 vuotta. Tänä aikana työ, työnjako ja ympäristö muuttuvat moneen kertaan. Iso osa tiedosta vanhenee ja jokainen joutuu koulutuksesta ja tehtävästä riippumatta opettelemaan uusia taitoja pysyäkseen kilpailukykyisenä. Yhä useamman on työuran aikana opeteltava ihan uusi ammatti. Mikään koulutus ei sellaisenaan riitä pitämään osaamista yllä koko työuran ajan.

Työpaikka on aikuisväestön pääasiallinen oppimisympäristö. Yhteiskunnan panostukset oppimiseen keskittyvät aikaan ennen työuran alkua. Tästä syystä meillä on maailman oppimiskykyisimpiin kuuluva työväestö. Se on loistava pohja rakentaa tulevaisuutta, vaikka koulussa opitut tiedot ja taidot vanhenevatkin nopeammin kuin koskaan ennen. Kansakunnan osaamispääomaan vaikutetaan tehokkaimmin työväestöä opettamalla.

Mahdottomalta vaikuttava haaste on kuitenkin ratkaistavissa panostamalla koko työuran kestävään osaamisen kehittämiseen. Inhimillinen pääoma on kasvun, kehityksen ja kilpailukyvyn avaintekijä niin yksilöllä, organisaatiolla kuin yhteiskunnallakin. Se on dynaamista ja sen arvoa voi kasvattaa. Osaamiseen investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Lähivuosien merkittävin trendi työelämässä on työuranaikainen ammatin vaihtaminen. Modernit opetusmenetelmät ja digitalisaatio mahdollistavat uravaihdokset nopeasti ja helposti. Tästä hyvänä esimerkkinä on valmennukset, joissa hyödynnetään kiihdytettyä oppimista. Metodia on menestyksellisesti käytetty sovelluskehittäjäkoulutuksissa, joissa oppilailla ei ole mitään aikaisempaa kokemusta koodaamisesta. 100 päivässä pystyttiin valmentamaan juniorkonsultteja Java-ohjelmointiprojekteihin.

Valmennuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii oppijalta oppimiskyvykkyyttä, kovaa motivaatiota sekä alalle soveltuvuutta ja siksi ohjelmiin on haku ja soveltuvuustestit. Kiihdytetty oppiminen perustuu pitkälti tekemällä oppimiseen ja palautteen saamiseen. Kunkin oppijan oma tausta antaa pohjan oppimiselle ja laajentaa muiden oppijoiden perspektiiviä asiaan. Opettajalla on suuri merkitys osaamisen johtajana ja oppimisen tukijana. Kiihdytettyä oppimista voidaan menestyksellisesti käyttää esimerkiksi silloin, kun organisaatiossa tarvitaan täsmäkoulutusta osaamisvajeeseen, joka edellyttää kokonaan uuden osaamisen haltuunottoa.

 

Sanna Varpukari

Sovelto Oyj

Mitä tarkoittaa Sovelton kiihdytetty (Accelerated) oppiminen?

• Uusi kompetenssi sadassa päivässä eli kolmessa kuukaudessa
• Ennennäkemätön mahdollisuus hyödyntää organisaation jo olemassa olevaa asiantuntemusta jalostamalla siitä täysin uutta osaamista organisaation tarpeeseen
• Kustannussäästöjä ja win-win -tilanne syntyy, kun organisaation olemassa olevia asiantuntijoita koulutetaan uuteen kompetenssiin > ei tarvita uutta kallista rekrytointi -ja perehdytysprosessia
• Motivaation ja oppimiskyvyn ylläpito > uuden asian omaksuminen nopeassa tahdissa
• Tekemällä oppiminen esimerkkien ja soveltamisen kautta pienryhmissä
• Asiantuntijan ohjaus, ryhmän tuki ja palautekeskustelut
• Valmius uuden osaamisen kasvattamiseen kiihdytetyn putken jälkeenkin