Uudet kyvykkyydet synnytetään

Uudet kyvykkyydet synnytetään

Kasvavan teknologiaintensiivisyyden vaikutus työpaikkojen osaamishaasteisiin on valtava. McKinsey Global Insitute arvioi jo vuonna 2018, että 14 % (375 milj.) maailmanlaajuisesta työvoimasta tulisi jo pelkästään automaation ja tekoälyn vuoksi vaihtaa ammattia tai hankkia uutta osaamista vuoteen 2030 mennessä. Heidän tuoreessa Survey -kyselyssään 87 % avainhenkilöistä kertoi kokevansa ammattitaitoonsa kohdistuvan lähitulevaisuudessa merkittäviä muutospaineita. Tulokset kyselyssä olivat pitkälti samansuuntaisia kuin Sovelton viime vuonna julkaisemassa suomalaisille organisaatiopäättäjille tehdyssä kyselyssä.

Kyvykkyyksien johtaminen sakkaa

Uudistumistarve kyllä tunnistetaan mutta näkemys organisaatioissa tarvittavasta uudesta osaamisesta on melko hatara ja keinoja uusien kyvykkyysien johtamiselle ei juurikaan ole.  Pandemian myötä tämän haasteen merkitys on kasvanut ja tarve uudenlaiselle johtamiselle ja henkilöstön kehittämiselle on nopeutunut entisestään.

Jos kyvykkyyksien johtamisvajetta ei pystytä paikkaamaan, olemme pulassa. Loistavallakaan vanhentuneella osaamisella ei enää pärjää. Vain uuden osaamisen avulla muutokset voidaan toteuttaa ja vastata näin muuttuneisiin markkinatilanteisiin. Poikkeusolosuhteet kiristävät kilpailua ja vain oppivat organisaatiot pystyvät reagoimaan ja tuottamaan uusia toimintamalleja.

Kyvykkyydet synnytetään

Voittavat kyvykkydet eivät rakennu itsestään, ne synnytetään. Oman henkilöstön osaamisen johtaminen on välttämätön investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Osaamista voi uudistaa ja opittua hyödyntää koko ajan työn lomassa. Kyvykkyyksien johtaminen ei ole tähtitiedettä. Se on tavoitteellista systemaattista työtä, joka sisältää priorisointia ja tarkoitukseen sopivien toimivimpien menetelmien optimointia. Ihmiset ovat oppimisprosessissa se kriittinen tekijä ja heidän motivaatiotaan tulee tukea ottamalla heidät mukaan suunnitteluun.

Valmistaudu tulevaan

Kehittämällä laaja-alaisesti ihmisten digitaalisia kykyjä ja teknologiaosaamista, vahvistamalla sosiaalisia taitoja sekä tukemalla sopeutumiskykyä pystytään tekemään tiimi- ja organisaatiotasolla isoja muutoksia toivottuun suuntaan. McKinsey suositteleekin toukokuisessa artikkelissaan organisaatioita tuplaamaan osaamisen uudistamisen budjetit ja sitoutumaan henkilöstönsä uudelleenkoulutukseen. Vain näin voi valmistautua seuraavaan disruptioon.

Sovelto on myös tunnistanut organisaatioiden haasteet osaamisen kehittämisessä ja kiireisen työelämän asettamat reunaehdot uuden oppimiselle. Olemme kehittäneet tämän vuoden aikana uusia jatkuvaa oppimista tukevia oppimispalveluja, jotka yhdistävät kouluttajan vetämiä online-koulutuksia lyhyinä tunnin-puolentoista täsmäkoulutuksina, itseopiskelua sekä oppijoiden yhteisöllisyyttä. Valmiina palvelut ovat jo IT-ammattilaisille (Sovelto PRO) ja O365-sovellusten käyttäjille (Sovelto Easy), lisäksi nyt syksyllä avataan vastaavanlainen palvelu myös johtamisen aihealueista esimiehille (Sovelto Leader). Tutustu palveluihin ja siirry aivan uudenlaiseen jatkuvan oppimisen kustannustehokkaaseen malliin!