Uusien kyvykkyyksien rakentaminen alkaa aina perusteista

Uusien kyvykkyyksien rakentaminen alkaa aina perusteista

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristömme ja haastaa meidät kaikki löytämään uusia innovatiivisia ajatus- ja toimintamalleja. Teknologia muuttaa työtä ja organisaatioiden toimintaa. Muutos tulee olemaan niin suuri, että puhutaan digitaalisesta vallankumouksesta ja sen aiheuttamasta luovasta tuhosta. Tämä koskettaa meistä jokaista.

Elefanttia ei kannata syödä kokonaisena ja digitalisaatio rakentuu pala kerrallaan. Olennaista on oppia digitalisaation kieli ja sen avulla ymmärtää, mistä on kyse ja mitä uutta muutos mahdollistaa. Organisaatioissa on tärkeää luoda yhdessä näkemystä, miksi olemme osa muutosta ja miten mahdollisuutemme hyödynnämme.

Pilviosaaminen antaa näkemystä

Pilviosaaminen on digitalisaation ydinkyvykkyys. Digitalisaation edistäminen vaatii yrityksissä ja yhteisöissä laaja-alaista teknologiaymmärrystä. Vasta kun pilvipalveluiden perusteet ymmärretään kaikissa organisaation funktioissa, yhteisen kielen luominen ja tulevaisuuden ratkaisuista unelmoiminen mahdollistuu. Näkemyksellisyys ja vaikuttavuus kasvaa, kun yhdessä ymmärretään sekä kokonaisuus että syy-seuraussuhteet.

Azure Fundamentals -oppisisällöt ja valmennusohjelmat luovat pohjan pilvikonseptin ymmärtämiselle. Ne on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät eri rooleissa Azurea käyttävissä tai sitä suunnittelevissa organisaatioissa. Perusymmärrys on erittäin tärkeää myös myynti-, projekti- ja palvelutehtävissä, joissa asiakkailla on Azure käytössä. Palveluiden ja työkuormien, tietoturva- ja yksityisyysasetuksien sekä hinnoittelumallien ymmärtäminen on olennaista. Teknologista syväosaamista kaipaavat saavat hyvät valmiudet jatkaa laaja-alaisesta perusymmärryksestä syvempiin, roolipohjaisiin Azure-koulutuksiin.

Oppiva organisaatio on kilpailuetu

Tulevaisuudessa ihmisten ja organisaatioiden oppimiskyky on tärkein kilpailutekijä. Onnellisia ovat ne yhteisöt, joissa kulttuuri tukee jatkuvaa oppimista ja joissa se mahdollistetaan kaikille. Oppiva organisaatio on kestävä kilpailuetu, jota on mahdotonta jäljitellä ja joka säilyy maailman myllerryksistä huolimatta.

Vallankumous työelämässä oppimiseen

Työelämäoppimisen vallankumous on täällä. Nyt on mahdollista yhden kurssi- tai seminaaripäivän hinnalla saada tuekseen 365/24/7-käytettävissä oleva oppimispalvelu, joka on kokeneiden valmentajien suomalaisten tarpeisiin suunnittelema ja tuottama. Helppokäyttöinen palvelu on haluttu hinnoitella niin edulliseksi, että se on mahdollista tarjota kaikille.

Sovelto PRO Skills -jäsen saa käyttöönsä viikoittaiset 1,5 tunnin PROLive-tehovalmennukset, laajan online-koulutuspankin kuratoiduilla resursseilla sekä Learning Coachin tukemaan yksilöllisiä kehitystavoitteita. Palvelusta löytyy mm. kaikki Microsoft Azure Fundamentals -valmennusohjelmat. Niihin osallistumalla jokainen saa täyden tuen sertifikaatin suorittamiseksi.

Ajanmukaisen osaamisen hankkiminen ja sen osoittaminen on helppoa, hauskaa ja halpaa.