Webinaaritallenne: Miten osaamista johdetaan Suomessa?

Webinaaritallenne: Miten osaamista johdetaan Suomessa?

Sovelto Oyj toteutti laajan haastattelututkimuksen suomalaisten tietointensiivisten organisaatioiden parissa (10/2018-2/2019). Tutkimuksessa haastateltiin 66 johtajaa 39 organisaatiosta. Formaali aineisto saatiin 50 haastattelusta. Haastateltujen organisaatioiden palveluksessa on yli 160 000 henkilöä eli se kattaa yli 15% suomalaisista tieto- ja asiantuntijatyötä tekevistä työntekijöistä.

Haastatellut organisaatiot olivat teollisuus-, finanssi-, vähittäiskauppa-, media-, teknologia-, logistiikka- ja palvelut-toimialalta. Mukana olivat myös edustajia julkishallinnosta ja ammattiliitoista.  Haastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat pääosin organisaation ylimmästä johdosta ja nimiketasolla haastattelimme toimitusjohtajia, varatoimitusjohtajia, henkilöstöjohtajia, digitalisaatiojohtajia, teknologiajohtajia, tietohallintojohtajia, operatiivisia johtajia, kehitysjohtajia ja liiketoimintajohtajia.

Saimme kerättyä erittäin mielenkiintoisen läpivalaisun siitä, mitkä ovat haastateltujen näkemyksen mukaan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen esteenä olevat osaamisvajeet ja millaisilla toimenpiteillä osaamisvajetta tullaan paikkaamaan.

Tule mukaan kuuntelemaan, kun toimitusjohtaja Sanna Varpukari ja johtava konsultti Pasi Lehtiniemi Soveltolta avaavat tarkemmin tutkimuksen tulokset ja keskeiset johtopäätökset. Keskustelua käydään myös osaamisen johtamisesta ja millaista roolia työssäoppiminen voi ottaa osaamisen kehittämisessä.

Saat mukaasi webinaarista tuoreen näkemyksen lisäksi myös oman kappaleesi tutkimusyhteenvedosta.

Kuuntelijoiden kommentteja webinaarista:

Kiitos huikeasta tunnista!
Kiitos! Erittäin mielenkiintoinen ja hyvin vedetty webinaari!

Katso webinaaritallenne

Webinaari pidettiin 8.5.2019 klo 9-10

Lue lisää

Lataa tutkimuksen yhteenveto

Ratkaisut organisaatioille – oppimisen johtaminen

Lataa e-kirja: Työssäoppimismalli  »

Blogi: Miten oppia muutoksen tahtiin? »

Blogi: Johdatko organisaatiosi osaamista? »

Haluatko kuulla lisää oppimisen johtamisesta? »