Immateriaalioikeuksien hallinta edellyttää toimivaa prosessia

Berggren-yhtiöt on Suomen johtavia immateriaalioikeuksiin erikoistuneita asiantuntijayhteisöjä. Berggrenin palveluvalikoima kattaa kaiken aineettomien oikeuksien suojaamisesta niiden hallintaan ja hyödyntämiseen. Yhtiöiden palveluksessa on yli 150 henkilöä.

Alan edelläkävijänä Berggren pitää laadunvalvonnassa huolta sekä henkilöstön asiantuntemuksesta että tietohallinnon infrastruktuurista. Hankkeen tavoitteena oli kaikkien toimintojen perinpohjainen tehostaminen. Tuloksena Berggrenin ydinprosessit on nyt sähköistetty.

Rutiininomaisia työvaiheita on automatisoitu. Sovelton toteuttamat valmiit asiakirjamallit ovat verkossa, eikä niitä tarvitse enää tulostaa ja skannailla. Asiakkaille on oma extranet-ratkaisunsa, jolla vältetään kaksinkertaista työtä.

Toimintojen sähköistäminen ei tapahtunut hetkessä ja vaati uusien työkalujen käyttöönototon ohella uusien toimintatapojen omaksumista. Henkilöstö- ja IT-osasto suunnittelivat yhteistyössä osana kokonaisuutta järjestetyn koko henkilöstön koulutuksen uuden Office 2007 –järjestelmän käyttöön.

Case: Office 2007 käyttöönotto & koulutus
Henkilöt käyttävät keskimäärin työajastaan 3 tuntia päivässä Outlookin käyttöön ja 3,5 tuntia Word, Excel sekä PowerPoint -ohjelmistojen käyttöön. Koulutuksen jälkeen: 25 % työntehostuminen Outlookin käytössä tuo säästöjä yhteensä 280 tuntia viikossa. 25 % työntehostuminen asiakirjojen- ja esitysmallien toteuttamisessa (Word, Excel, PowerPoint) säästää 327 tuntia viikossa. Office 2007 käyttöönotolla ja koulutuksella saavutetut vuosittaiset säästöt yhteensä 28 529 tuntia, eli 3 803 työpäivää.

Case: Työasemien vakiointi Office 2007 käyttöönoton yhteydessä kaikki käytössä olleet työasemat päivitettiin ja vakioitiin. Help Deskiin tulevien tukipyyntöjen määrä saatiin työasemien vakioinnilla ja koulutuksella puolitettua.

 

berggren