Tapiolassa klikataan kaveri näytölle

Tapiola-ryhmä uudisti toimistojaan virtuaalisemmiksi vuonna 2008. Joulukuussa 2008 Virtuaalitoimisto-projektin tuloksena kaikille työntekijöille tarjoutui mahdollisuus käyttää uusia viestintäratkaisuja. Uudistuksella kannustetaan vähentämään matkustamista ja tuetaan työhyvinvointia.

Tapiola-ryhmä päivitti Microsoft Communications ympäristön uuteen versioon (OCS 2007). Office Communications Server (OCS) 2007 toi uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja Tapiolan sisäiseen viestintään. Päivitettyjen ohjelmien ympärille rakennettiin virtuaalinen toimistympäristö, jonka tarkoitus on helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. Yhdistetyt viestintäratkaisut säästävät aikaa ja helpottavat päivittäistä yhteydenpitoa Tapiolan eri toimipisteiden välillä.

Case: Tampere – Espoo matkustajat
Tampereelta Espooseen aiemmin 3 päivää viikossa matkustaneet 30 ”heavymatkustajaa” käyvät nykyään enää 1 päivän viikossa Espoossa Office Communicator ratkaisun ansiosta. Säästetty matka-aika on yhteensä 240 tuntia viikossa.

Case: Tapiola Pankin talouskatsaukset 
Tapiola Pankki järjestää kuukausittain laajoja talouskatsauksia ja työkokouksia. Aiemmin henkilöt matkustivat tiettyyn toimistoon tapahtumia varten. Nykyään tapahtumat järjestään Office Communicatorin ja/tai Live Meeting sovelluksien avulla virtuaalisesti ja jokainen osallistuu siihen omalta työpisteeltään.

Case: Tapiolan campus-alueen palaverit 
Tapiolan campus-alueella työskentelee noin 2 000 henkilöä ja sisäiset palaverit vaativat ennen siirtymistä talosta toiseen. OCS mahdollistaa web-liittymän kautta käytävät videoneuvottelut ja puhelut omalta työpisteeltä. 2-3 hengen sisäiset palaverit neuvotteluhuoneissa ovat vähentyneet OCS -ratkaisun avulla yli 40%.

Case: Tapiolan puhelinpalvelu 
Tapiolan valtakunnalliset puhelinpalvelukeskukset sijaitsevat Espoossa, Tampereella ja Kuopiossa. Asiakaspalvelun taso on noussut OCS-ratkaisun myötä, kun asiakaspalvelijat voivat kysyä kolleegoiltaan apua chatissä samanaikaisesti palvellen asiakasta.

 

tapiola