Etäpalvelut tutuksi -video

Oman laajan sisällöntuotannon rinnalla teemme myös asiakaskohtaisia sisältöjä
asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Nämä hankkeet toteutetaan tiiviisti
asiakkaan kanssa yhdessä. Ohessa esimerkki Valtiovarainministeriölle toteutetusta
Etäpalvelu tutuksi -videosta.

 

 

Tarjoamme välineiden lisäksi myös pedagogisen asiantuntemuksemme ja
tuotantotiimin vankan osaamisen tuotantoprojekteista (käsikirjoitukset, roolitus,
kuvaus- ja äänityskalusto, editointi ja jälkikäsittely sekä julkaisu).

 

valtiovarainministeriö