Sovelto Oyj:n PRO-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sovelto Oyj
Y-tunnus: 0566575-7
Messuaukio 1, 3. krs
00520 Helsinki

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

info(at)sovelto.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Sovelto Oyj:n PRO-asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja palvelun tuottamiseen.

Käsittelyperusteemme on asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, sähköposti-, organisaatio-, osasto-, kuva-, opintosuoritus-, ja verkkokäyttäytymistietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme kehittäessämme palveluamme.

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Soveltoon. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Sovelton palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme koulutukseen.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi PRO/PRO Skills (Howspace) -sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Joidenkin koulutustemme osalta saat pääsyn esim. päämiehemme digitaaliselle opppimisalustalle tai koulutuksen päätteeksi kolmannen tahon myöntämän sertifikaatin. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa sertifikaatin myöntämistä varten tarvittavat tietosi, kuten nimesi, sertifikaatin myöntäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Howspace Oy:lle (yhtiön SaaS-palvelimet, joissa PRO & PRO Skills -palvelut sijaitsevat. Kaikki Howspace Oy:n tietojärjestelmät ja niiden sisältämä tieto säilytetään EU:n alueella.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Sovelton markkinointi- ja asiakassähköpostiviestinnässä käytettävä palveluntarjoaja on ClickDimensions, jonka osalta dataa käsitellään Microsoftin Yhdysvalloissa sijaitsevissa palvelinkeskuksessa.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Sovelton valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
– saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Sovelto Oyj
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / vastaanotto
PL 89
00521 Helsinki

info(at)sovelto.fi.

Sovelto Oyj vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Katso myös Sovelto Oyj:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste.